Σχετικά με την εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων

Οι συνήθεις ενστάσεις στην εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων (ΒΑΠ) εστιάζουν στην οπτική ρύπανση και τις σοβαρότατες όντως επεμβάσεις στο περιβάλλον. Πολύ ορθά. Όμως έτσι δε φαίνεται μια άλλη πλευρά του θέματος, πόσο εφικτό και προσοδοφόρο είναι τελικά ένα  τέτοιο μοντέλο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να συνυπολογίζουμε όταν αναφερόμαστε σε εγκατάσταση και λειτουργία ΒΑΠ... 

(Aρθρο του Κυριάκου Κοττέα, Χωρικού Αναλυτή, μέλους του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας Λακωνίας)

...Α. Το ζήτημα της μεταφοράς της ενέργειας

Αναφερόμενοι στην αιολική ενέργεια συνήθως ασχολούμαστε με την εγκατάσταση και το κόστος της, αφήνοντας απ’ έξω μια σειρά άλλα σοβαρά θέματα. Γιατί η γενικευμένη εγκατάσταση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ) σε μια περιοχή όπως η Πελοπόννησος ή  η Κρήτη δημιουργεί νέα δεδομένα στην διακίνηση μεγάλων, πολύ μεγάλων, ηλεκτρικών φορτίων, τα οποία το υπάρχον δίκτυο δεν μπορεί να διακινήσει. Πολλοί από εμάς έχουμε άμεση εμπειρία των θερινών διακοπών ρεύματος ειδικά σε τουριστικές περιοχές, και θα θυμόμαστε τις αγωνιώδεις συστάσεις της ΔΕΗ για προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος κάτι ζεστά καλοκαιρινά μεσημέρια. Οι διακοπές αυτές προκύπτουν από την υπερφόρτωση του υπάρχοντος δικτύου που δύσκολα μπορεί να μεταφέρει πρόσθετα φορτία.

Είναι προφανές ότι τα νέα φορτία που προκύπτουν από την λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ρεύματος δεν μπορούν να μεταφερθούν από το υφιστάμενο δίκτυο του οποίου η παρούσα μεταφορική δυνατότητα ανάγεται σύμφωνα με την έκθεση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) σε 1100MW. (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-149055/09.01.2012 έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Εισήγηση σχετικά με τον κορεσμό του δικτύου στην Πελοπόννησο»). Ήδη σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα φορτία από ήδη εγκαταστημένες ΑΠΕ φτάνουν τα 1500MW.

Επιπλέον ο διάδοχος του ΔΕΣΜΗΕ, ο ακόμη υπό δημόσιο έλεγχο ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) έθεσε και μελλοντικό ζήτημα επάρκειας και ασφάλειας όσο αφορά τη διακίνηση των φορτίων, όταν υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι και με ολοκληρωμένη τη ΜΑΣΜ 2010-14 (Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς) προβλέπει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου μέχρι 2100KW.

Eπομένως μόλις 600MW περισσεύουν και διατίθενται επισήμως για να προστεθούν για τις ΑΠΕ (Αιολικά ή Φ/Β για την Πελοπόννησο) μέχρι το 2014.

Αυτή η δυνατότητα είναι ήδη πολύ μικρότερη από τις εξαγγελίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 8000ΜW. Όπως μάλιστα σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ η δυνατότητα αυτή περιορίζεται ακόμη περισσότερο αν στο δίκτυο εισάγονται και τα φορτία από την Κρήτη, η οποία προγραμματίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο Πελοποννήσου μέσω Μολάων.

Βέβαια μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι η ανάπτυξη του δικτύου θα γίνει σε ένα πιο εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα. Όμως ήδη οι στόχοι της ΜΑΣΜ 2010-14 είναι ιδιαιτέρως φιλόδοξοι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόλαβε να ιδρυθεί και χρωστάει ήδη σε ιδιώτες 400 εκατομμύρια ενώ του χρωστάνε και 350 (σ.σ.: όταν γράφετηκε το κείμενο δεν είχε λυθεί ο πρόβλημα με τη μετακύλιση του χρέους στους παραγωγούς μέσω Φ/Β, μς έκτακτη εισφορά). Η ΜΑΣΜ 2010-14 ουσιαστικά επιφορτίζεται να πραγματοποιήσει έργο που υπερδιπλασιάζει το υπάρχον από τη ΔΕΗ δίκτυο. Είναι εφικτό αυτό; Για να φέρουμε στη συζήτηση την υπάρχουσα εμπειρία, οι Μανιάτες παρακαλούν είκοσι και βάλε χρόνια για ένα υποσταθμό μέσης τάσης που θα τους γλίτωνε από τις απανωτές και συχνά πολυήμερες διακοπές ρεύματος. Μέχρι σήμερα δεν τον απέκτησαν (και σε καιρούς κατά τεκμήριο πολύ ευτυχέστερους των επικειμένων).

 Εξάλλου και ο ΔΕΣΜΗΕ προειδοποιεί γι’ αυτό, αν δεν το προβλέπει κι όλας:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές δυσχέρειες στην ανάπτυξη των έργων μεταφοράς και ιδίως τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τις τοπικές αντιδράσεις, εκτιμάται ότι πολλά από τα έργα της ΜΑΣΜ 2010-14 και ιδίως αυτά που αφορούν την υπερυψηλή τάση, θα ξεφύγουν του χρονικού ορίζοντα της πενταετίας και θα ολοκληρωθούν εντός του χρονικού ορίζοντα της Στρατηγικής ανάπτυξης του Συστήματος (2020-25)». (Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2010-14).
 
...Β. Το ζήτημα της ασφαλούς μεταφοράς και διαχείρισης των φορτίων

Όμως η εγγυημένη μεταφορά έστω και αυτών των φορτίων των 2100MW δεν θα είναι ασφαλής, παρά τα έργα και το ποικίλο τους κόστος στην οικονομία και την κοινωνία. Ο ΔΕΣΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ είναι-ακόμα- θυγατρικές της ΔΕΗ, με προσωπικό της ΔΕΗ. Οι τεχνικοί λοιπόν της ΔΕΗ που κάτι ξέρουν από δίκτυα και δεν ανήκουν σε αυτούς που τα πουλάνε αλλά σε αυτούς που θα χρεωθούν τις ζημιές και τις επικρίσεις σημειώνουν σε επιστολή τους προς της ΡΑΕ την 3-12-2010 με θέμα την ασφαλή απορρόφηση των ΑΠΕ από το δίκτυο:

[…] «Για τον προσδιορισμό της μέγιστης ισχύος σταθμών ΑΠΕ που μπορούν ασφαλώς να ενταχθούν σε κάθε περιοχή της χώρας απαιτούνται τα ακόλουθα:

- Διαδικασία προσδιορισμού των επιμέρους περιοχών
- Παραγωγές  κατά το  δυνατόν  εύλογες  σχετικά  με  την παραγωγή των Συμβατικών     
  Μονάδων Συστήματος
- Υπολογισμός των ορίων διείσδυσης σε καθεμιά από τις περιοχές αυτές
- Παραδοχές και υποθέσεις σχετικά με τον ταυτοχρονισμό των ΑΠΕ (κυρίως των Α/Π) 
  ανά περιοχή και συνολικά στη χώρα.

Η τυχαία και σχετικά ταχεία διακύμανση (κυρίως της ταχύτητας του ανέμου) καθώς και οι αβεβαιότητες που τίθενται σχετικά με την κατανομή των συμβατικών μονάδων λόγω των διαδικασιών της αγοράς απαιτεί την υιοθέτηση «εύλογων» (σσ: τα εισαγωγικά είναι του αρχικού κειμένου) υποθέσεων σχετικά με το παραπάνω.

Είναι φανερό ότι το όριο αυτό αφενός διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο Σύστημα παραγωγής και μεταφοράς, το εξεταζόμενο είδος ΑΠΕ (Α/Π ή Φ/Β) ενώ εξαρτάται σημαντικά από την ταχύτητα του ανέμου και το βαθμό ταυτοχρονισμού της παραγωγής των Α/Π (δεδομένου ότι αποτελούν την τεχνολογία ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη διείσδυση στο σύστημα παραγωγής και μεταφοράς), μεγέθη που παρουσιάζουν μεγάλη τυχαιότητα.

Τονίζεται ότι τα εφεξής αναφερόμενα αφορούν μόνο την ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς να μεταφέρουν με ασφάλεια την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ προς τα κέντρα κατανάλωσης και όχι άλλους επίσης σημαντικούς τεχνικούς περιορισμούς, όπως τεχνικά ελάχιστα θερμικών μονάδων, απαιτούμενες εφεδρείες για ρύθμιση φορτίου-συχνότητας, ρυθμός ανάληψης φορτίου θερμικών μονάδων κ.λπ.»...

Με άλλα λόγια, η ένταξη αιολικής ισχύος στο σύστημα δεν είναι απλά ένα θέμα φορτίου. Πρόκειται. για εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση.
 
...Γ. Το ζήτημα του κόστους
 
Αν κάποιος διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές της έκθεσης του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» καταλαβαίνει ότι όσα περισσότερα ΒΑΠΕ ενσωματώνονται, οι απαιτήσεις για σταθερότητα του συστήματος αυξάνονται γεωμετρικά.

Γεωμετρικά αυξάνει όμως και το κόστος της όλης υπόθεσης, που ήδη είναι τεράστιο για μια χώρα που πρέπει να το σκέφτεται δυο φορές όταν εισάγει τεχνολογία και βιομηχανικό υλικό.

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί από το σεμινάριο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,  Φεβρουάριος 2009, Επιτομή Πολιτικής και Νομοθετικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)– Δυνατότητες Διείσδυσης των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Ενεργειακό Ισοζύγιο (Δημήτριος Τσαλέμης -Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Προϊστάμενος Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης).

...«Για την επίτευξη λοιπόν των στόχων που θέτει η νέα Οδηγία θα πρέπει κατ’ ανάγκη να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης των δικτύων και να συνδεθούν τα νησιά του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα.. Όμως η ανάπτυξη των δικτύων από μόνη της δεν επαρκεί για την αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο. Για την αυξημένη διείσδυση αποκεντρωμένης παραγωγής και μάλιστα παραγωγής που δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέπεια αλλά ακολουθεί την τυχαιότητα εμφάνισης του ανανεώσιμου πόρου (π.χ. άνεμος) απαιτείται η ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων» και σταθμών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται πλήρως με αυτά. Με τον όρο «έξυπνα δίκτυα» από την πλευρά της αποκεντρωμένης παραγωγής εννοούμε δίκτυα που εντάσσονται σε ένα ενεργειακό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πληροφορία και να μεταβιβάζει εντολές προς τις αποκεντρωμένες μονάδες για ρύθμιση της ισχύος τους στα επίπεδα που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι «ευέλικτο» ήτοι να μπορεί εύκολα να ικανοποιεί τη ζήτηση σε περίπτωση απώλειας παραγωγής από της μονάδες ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν οι ισχυρές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (σήμερα μέσω αντλησιοταμίευσης και στο μέλλον ίσως με παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου) και, όσον αφορά τους συμβατικούς σταθμούς, η σωστή αναλογία ισχύος σταθμών βάσης, σταθμών αιχμής και εφεδρικών σταθμών.

Όσον αφορά τους ίδιους τους σταθμούς ΑΠΕ και ιδίως τα αιολικά πάρκα δεν υπάρχει πλέον χώρος για φτηνές λύσεις με ασύγχρονες μηχανές και συνεχείς αποσυνδέσεις λόγω και της παραμικρής διαταραχής στο δίκτυο.

... Οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει:

- να έχουν δυνατότητα ελεγχόμενης μείωσης της παραγόμενης ενεργού ισχύος (π.χ. με ρυθμό 10% ανά λεπτό) όταν οι συνθήκες συχνότητας του Συστήματος το επιβάλλουν (π.χ. μείωση ισχύος όταν η συχνότητα υπερβεί τα 50,2 Hz και αποσύνδεση όταν υπερβεί τα 51,5 Hz ή μειωθεί κάτω από τα 47,5 Hz),
- να έχουν δυνατότητα μεταβολής της αέργου ισχύος, όταν οι συνθήκες ρύθμισης της τάσης του Συστήματος το επιβάλουν, όπως και οι συμβατικοί σταθμοί,
- να μην αποσυνδέονται σε περίπτωση βύθισης της τάσης (π.χ. μετά από ένα σφάλμα στο δίκτυο) στιγμιαία στο 15% της ονομαστικής και επαναφοράς της άνω του 90% της ονομαστικής εντός 1,5 δευτερολέπτου...

Ο οραματισμός λοιπόν της περιφέρειας για τα 8000MW είναι μάλλον ένας πολύ ακριβός οραματισμός και επιπλέον εξαιρετικά παρακινδυνευμένος. Λες και τον είχε προβλέψει, η ΜΑΣΜ 2010-14 αναφέρει από το 2009:

«Περαιτέρω διερευνήσεις για μεγαλύτερα ποσοστά αιολικής διείσδυσης (έως 8000 MW) δείχνουν καταρχήν ότι οι ανάγκες μείωσης της παραγωγής των Α/Π ώστε να έχουμε ασφάλεια, αυξάνουν εκθετικά με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των Α/Π. Κατά την εκτίμηση του ΔΕΣΜΗΕ, τα πιο πάνω ποσοστά μείωσης της ενέργειας των Α/Π θα είναι μεγαλύτερα, διότι στην πράξη οι προσομοιώσεις δεν είναι δυνατό να λάβουν υπόψη με κάθε ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε τόσο απομακρυσμένο χρονικό ορίζοντα. Επίσης, οι μελέτες δε λαμβάνουν υπόψη σφάλματα πρόβλεψης ανέμου, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας. Η λειτουργία της αγοράς απαιτεί πρόβλεψη για το διάστημα των επομένων 24 έως 48 ωρών, αλλά και περισσότερο (εβδομάδα). Η αποτελεσματική πρόβλεψη του ανέμου είναι κρίσιμος παράγοντας και θα απαιτηθεί βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Ήδη ο ΔΕΣΜΗΕ έχει εγκαταστήσει σύστημα πρόβλεψης ανέμου, το οποίο είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και αξιολόγησης. Οι προβλέψεις αυτές, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, παρουσιάζουν σφάλματα εκτίμησης που κυμαίνονται γύρω στο 20 με 30% για χρονικό διάστημα 24ώρου. Γενικότερα η εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας παραγωγής στοχαστικής φύσεως (ΑΠΕ)  σε ένα σύστημα, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και η αντίστοιχη διεθνής εμπειρία σήμερα αφορά ποσοστά εγκαταστημένης ισχύος κάτω του 50% σε σχέση με το μέγιστο φορτίο του Συστήματος (Δανία ~47%, Ισπανία ~35%, Γερμανία ~30%)».

Αλλά και η μελέτη του ΕΜΠ σχετική με την ομαλή ένταξη των ΑΠΕ στο δίκτυο, μελέτη χρηματοδοτημένη από τη ΡΑΕ, σημειώνει:

“ … αν και η παραπάνω στάθμη αιολικής διείσδυσης κρίνεται καταρχήν εφικτή,  θεωρείται ότι η αύξηση της από τη σημερινή ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι όλες οι μελέτες έχουν γίνει με αρκετές υποθέσεις πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν αβεβαιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή των νέων συμβατικών μονάδων παραγωγής και η λειτουργία ευέλικτων μονάδων παραγωγής που προβλέπονται στο παρόν έργο…Για το σκοπό αυτό προτείνεται οι νέες προσφορές σύνδεσης αιολικών πάρκων από τον ΔΕΣΜΗΕ να δίνονται με το ρυθμό περίπου που εγκαθίστανται νέοι σταθμοί  (συμβατικοί ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και οι μελέτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, αλλά και μετά από την ένταξη νέων σταθμών παραγωγής (για παράδοση ονομαστικής ισχύος της τάξεως των 1000 MW) λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά κάθε φορά δεδομένα, καθώς και τη διαρκώς συγκεντρωμένη εμπειρία από τη λειτουργία του συστήματος με αυξανόμενη αιολική διείσδυση”. (ΕΜΠ-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 5 ΕΩΣ 8 GW ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025, Φεβρουάριος 2011).
 
...Δ. Συμπέρασμα και ορισμένα ερωτήματα:

Με άλλα λόγια η εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων δεν προσφέρεται για τεχνικά πρωθύστερα και επιδοτούμενες βιασύνες. Αντί να σκάβονται βουνά και να στήνονται ανεμογεννήτριες, ας δούμε πώς θα διαχειριστούμε σταδιακά, με περίσκεψη και δοκιμή, αυτό το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο απ’ ότι φαίνεται δεν έχει άλλο διεθνές παράδειγμα. Άλλωστε όποιος διαβάζει τα παραπάνω, ακόμα και με στοιχειώδη τεχνική κατάρτιση, καταλαβαίνει ότι τελικά η απορρόφηση του παραγόμενου από τις ΒΑΠΕ ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται υπόθεση πανάκριβη και τεχνικά πολυσύνθετη, με πολλή εισαγόμενη τεχνολογία και συνεχή εξάρτηση από βιομηχανίες και τεχνολογικά κέντρα εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι ο επίσης φιλόδοξος στόχος εξαγωγής ενέργειας είναι οικονομοτεχνικά εφικτός, οπότε δικαιολογείται η βιασύνη σε μια χειμαζόμενη χώρα με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Οι αποστάσεις μεταφοράς κάθε άλλο παρά εγγυώνται ότι μπορούμε να περιφέρουμε το ρεύμα στην Ευρώπη και να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες ώστε να έχει ανταγωνιστική τιμή στις βιομηχανίες της Κεντρικής Ευρώπης. Και αυτό αν πείσουμε και τους Ιταλούς να περάσει το δίκτυό μας απέναντι και μετά «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» μέσα από τη χώρα τους. Προς το παρόν πάντως ούτε που έχουν ενδιαφερθεί έστω για ένα δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο 500ΜW που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά από το 2007(ΔΕΣΜΗΕ, Σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2008-2012). Προς ενημέρωση, το κόστος μόνο του υποθαλάσσιου καλωδίου υπερβαίνει τα 300 εκ. ευρώ.

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτισμικής Προστασίας Λακωνίας έχει εδώ και καιρό δημοσία και επισήμως υποβάλει στον κ. Τατούλη ερώτημα για την τεχνική και οικονομική βασιμότητα ενός τέτοιου εξαγωγικού εγχειρήματος. Ακόμα περιμένει απάντηση.

Όμως η ΜΑΣΜ 2010-14 καταλήγει και σε ένα άλλο συμπέρασμα όσο αφορά τα Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα. Συμπέρασμα που πρέπει να προβληματίσει τις τοπικές κοινωνίες, που ψάχνουν εναλλακτική λύση για οικονομικότερες και οικολογικότερες μορφές ενέργειας:

«Υπό μεγάλη αιολική διείσδυση, τα Α/Π θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συνεχούς εποπτείας και ελέγχου. Επιπλέον, είναι σαφές ότι αυξανομένης της αιολικής διείσδυσης, οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος θα επιβάλλουν τον περιορισμό της απορροφώμενης από το Σύστημα παραγωγής από Α/Π.  Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν σημαντικές νέες υποδομές για την εποπτεία και τον έλεγχο των Α/Π (ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλαγές στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, πιθανή ανάπτυξη περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας κλπ.).  Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι η πληθώρα των αδειοδοτηθέντων Α/Π στη χώρα δεν έχει το χαρακτήρα διεσπαρμένης παραγωγής (εγκαταστάσεις μικρής ισχύος ενσωματωμένες στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης) αλλά είναι μεγάλης ισχύος, (με μέσο μέγεθος περίπου 20 MW και ένα σημαντικό αριθμό Α/Π άνω των 25 MW). Αποτέλεσμα τούτου είναι να απαιτείται συνήθως για τη σύνδεσή τους η κατασκευή σημαντικών έργων μεταφοράς  (Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. αλλά και γραμμών μεταφοράς 150 kV). Όπως φαίνεται από τις προαναφερόμενες μελέτες, η διασπορά μικρότερου μεγέθους Α/Π που θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης, θα είχε πολλαπλά οφέλη καθώς θα μείωνε δραστικά τις ανάγκες για νέα έργα υποδομής Υ.Τ., αλλά θα μείωνε σημαντικά και τις ανάγκες μεταφοράς στο Σύστημα και το Δίκτυο».

Να ξεκαθαρίσω ότι η πρόταση που διατυπώθηκε από τη ΜΑΣΜ 2010-14 δεν είναι πρόταση του γράφοντος, ούτε Δικτύου και την αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον με σκεπτικισμό. Είναι όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν οι αποφάσεις για τις ΑΠΕ, αφού η γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων δε λήφθηκε υπόψη.
Επομένως, αντί να επιδιώκουμε τεχνολογικά και βιομηχανικά θαύματα πέρα από τις δυνατότητές μας, τα οποία πολύ πιθανό θα μείνουν στη μέση, ίσως είναι καλύτερο να επανατοποθετήσουμε τα ζητήματα σε εθνική βάση και να ερευνήσουμε τη δυνατότητα μικρότερης κλίμακας έργων εν γνώσει και συναινέσει των τοπικών κοινωνιών, σε συνεργασία με το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό. Πολύ πιθανόν να προκύψει καλύτερο αποτέλεσμα και σίγουρα μικρότερο τεχνικό και οικονομικό διακύβευμα..
 
***
ΥΓ: Η τεκμηρίωση βασίστηκε εν πολλοίς σε στοιχεία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και του διαδόχου του ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τα στοιχεία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Η επιλογή συνειδητή, γιατί αφορά οργανισμούς των οποίων η θέση στο οικονομικό και επενδυτικό σκέλος της υπόθεσης είναι ουδέτερη ή τουλάχιστον ελαφρώς ευνοϊκή. Πιθανόν να είναι και οι τελευταίες αντικειμενικές φωνές που ακούμε γι’ αυτά τα ζητήματα από πλευράς πολιτείας αφού επίκειται η ιδιωτικοποίησή τους. Άλλωστε την 7η Νοεμβρίου 2007 153 Έλληνες βουλευτές ψήφισαν τα παρακάτω:

«2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 εφόσον πρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

«4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόμου, όλες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται με τα άρθρα 68 και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ μέρους του αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα  Ολοκληρωμένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν»... 
 
...Που σημαίνει ότι το σύστημα μεταφοράς παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα, που έδειξε ήδη την αξιοπιστία του με τις περιπτώσεις Energa και Hellas Power. Οπότε και από αυτήν την πλευρά και μόνο, ίσως πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως δύσπιστοι σε αυτήν την μαζική έλευση της «Πράσινης Ανάπτυξης».


Πηγή άρθρου
http://www.news.935radio.gr/λακωνια/Περιβαλλον/38929-Σχετικά-με-την-εγκατάσταση-Βιομηχανικών-Αιολικών-Πάρκων.htm

"Πόρτα" από την Περιφέρεια Κρήτης σε αιολικά πάρκα- γίγαντες!

Δύο μεγαλοεπενδυτές ετοιμάζονται να ζητήσουν περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις για 30 και 36 αιολικά πάρκα αντίστοιχα- να αλλάξει ο νόμος και να τα δούμε όλα από την αρχή, λέει η Περιφέρεια που 'παγώνει' τις γνωμοδοτήσεις.


«Καμία γνωμοδότηση για μεγάλη εργολαβία ΑΠΕ δεν πρόκειται να Κάνει η περιφέρεια Κρήτης μέχρι να υπάρξει χωροταξικό και ενεργειακό σχέδιο για το νησί»! Το μήνυμα στέλνει η Περιφέρεια τόσο σε υπουργείο και ΡΑΕ όσο και στους μεγαλοεπενδυτές- δύο μάλιστα εξ αυτών ετοιμάζονται να ζητήσουν περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις για 30 και 36 αιολικά πάρκα- γίγαντες!


«Δεν οργανώσαμε την ημερίδα γιατί δεν είχαμε τι να Κάνουμε. Το ξεκαθάρισε ο περιφερειάρχης, όλοι εμείς, αλλά και στο σύνολο τους οι τοπικοί φορείς. Σταματάμε να γνωμοδοτούμε μέχρι να παγώσουν οι διαδικασίες και να δούμε οργανωμένα και με σχέδιο που πάει τι» επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης κ.Νικος Καλογερής που μαζί με τον συνάδελφό του κ.Λαμπρινό ξεκαθάρισαν ότι το θέμα θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει.


«Έχουμε αιτήσεις 6000 και πλέον Μεγαβάτ. Έχουν στην ουσία αδειοδοτηθεί περίπου 3000 Μεγαβάτ. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Πήραν τα στοιχεία για τους ανέμους και χωρίς να δουν τίποτα άλλο εγκατέστησαν ΑΠΕ! Δεν γίνεται πουθενά αυτό! Σε Κάθε κορυφή να βάζουμε ανεξέλεγκτα ανεμογεννήτριες. Και οι Ισπανοί που έχουν τόσα αιολικά πάρκα δεν τολμησαν να βάλουν στα Πυρηναία!» λέει ο κ.Καλογερής που επισημαίνει ότι ακόμη περιμένουν τους φακέλους των φαστ τρακ...

Και τι θα Κάνουν όταν έρθουν οι φάκελοι για τα μεγάλα πάρκα; Οι σουπερ επενδύσεις με τα 30 και 36 πάρκα που ετοιμάζουν ΔΥο επιχειρηματίες;

«Εμείς είμαστε σαφείς. Παγώνουν τα πάντα. Φυσικά την πολιτική απόφαση θα την πάρει το περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Περιμένουμε τη χωροταξική μελέτη. Που μπορεί να πάει τι» αναφέρει και υπογραμμίζει ότι ‘δεν μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη επένδυση ερήμην της κοινωνίας’.

Στην ουσία η Περιφέρεια Κρήτης ζητά αλλαγή του Νομου που έχει φτιαχτεί στα μετρα Κάποιων μεγαλοεπιχειρηματιών, όταν προτάθηκε και το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ το οποίο έχει παραπεμφθεί στις καλένδες-και οι Γερμανοί δεν πρόκειται να αγοράζουν ενέργεια στις τιμές που Κάποτε κυκλοφόρησαν.

«Ναι, πρέπει να αλλάξει και ο Νομος,Φτιάχτηκε επί Σουφλιά, τον τελείωσε η Μπιρμπίλη προφανώς στα μετρα όχι που θέλει η κοινωνία. Δεν υπολογίζουν ιδιοκτησίες, δεν υπολογίζουν δασικά, φυσικό Κάλλος. Τίποτα από αυτά’ λέει ο αντιπεριφερειάρχης.

Αυτό ξεκαθάρισε και ο περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του στην ημερίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση-είπε - για την ένταξη των ΑΠΕ στο νησί είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Κρήτη, εργασία που έχει αναλάβει και ολοκληρώνει σύντομα το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου μετά από την απαραίτητη διαβούλευση του με την κοινωνία και τους φορείς του νησιού και σε συνδυασμό με τον ενεργειακό σχεδιασμό, να οριοθετηθεί αφενός το μίγμα των ΑΠΕ και αφετέρου η ανάπτυξη τους χωρικά και ποσοτικά.

Και τόνισε ότι είναι αδιανόητο η Κρήτη με αυτό το επιστημονικό ‘οπλοστάσιο’ που διαθέτει αλλά και με τους αιρετούς, να μην έχει λόγο σε ένα θέμα καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της και την ευημερία των κατοίκων της, όπως είναι η ενέργεια.

Όπως είπε ο κ. Αρναουτάκης, «είναι ανεπίτρεπτο να μαθαίνουμε από τις τηλεοράσεις για γιγαντιαίες επενδύσεις ‘φαστ τρακ’ στην Κρήτη και εμείς όχι μόνο να μην συμμετέχουμε αλλά ούτε καν να έχουμε ενημερωθεί. Πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες ότι το έτος 2012 είναι αδιανόητο να σχεδιάζεις τέτοιες σοβαρές επεμβάσεις ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα των έργων ΑΠΕ προς τις τοπικές κοινωνίες που σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλή».

Ο κ. Αρναουτάκης επεσήμανε ακόμη ότι η προώθηση μεγάλων επενδύσεων αφήνει εκτός σχεδιασμού τοπικά επενδυτικά σχήματα ή πολίτες της Κρήτης, με αποτέλεσμα την αρνητική στάση συνολικά της κοινωνίας για τα έργα ΑΠΕ γεγονός που θα επιφέρει αντιδράσεις στην εγκατάσταση τους.

«Η Περιφέρεια Κρήτης ζητάει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου καθώς και την παροχή κινήτρων για την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Κρητικών στις επενδύσεις ΑΠΕ, ώστε να αποκεντρωθούν άμεσα τα οφέλη στη βάση της κοινωνίας και τα κέρδη να επανεπενδύονται στο νησί μας δημιουργώντας πλούτο και νέες θέσεις εργασίας».

cretalive.gr

Πηγή άρθρου
http://www.newsnow.gr/article/301478/porta-apo-tin-perifereia-kritis-se-aiolika-parka--gigantes.html


Σχόλια απο το blog μας

Όσο υπάρχουν πολιτικοί που προωθούν έμμεσα τις ανεμογεννήτριες, τόσο  θα βρίσκουν μπροστά τους αντιδράσεις απο τους κατοίκους και τους Συλλογικούς Φορείς. Δεν χρειάζεται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου,  ούτε παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας. Ούτε διαφωτιστική ενημέρωση για τις ΑΠΕ. Γιατί απλά οι ανεμογεννήτριες είναι  καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον, τους κατοίκους και για τις τοπικές οικονομίες. Δεν προσφέρουν ούτε κέρδη, ούτε νέες θέσεις εργασίας για τους απλούς πολίτες. Η Κρήτη δεν πρόκειται να μετατραπεί σε μία νέα Εύβοια Οι Κρητικοί δεν θα αφήσουν να υπονομευτεί η τουριστική βιομηχανία του νησιού τους, ούτε η ποιότητα ζωής τους. Ο κόπος τόσων δεκαετιών δεν μπορεί να γκρεμιστεί για να φουσκώσει περισσότερο  η τσέπη των μεγαλοεπιχειρηματιών της πράσινης ανάπτυξης. Οι εξελίξεις θα δικαιώσουν απόλυτα τους κατοίκους της Κρήτης. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη!!!

Εκδικάστηκε η προσφυγή στο ΣτΕ για το Περδικοβούνι


Την Τετάρτη 5/12/2012, εκδικάστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές των κατοίκων του πρώην δήμου Κορώνειας (Αγία Άννα, Αγία Τριάδα, Κορώνεια), κατά της αρχικής εγκατάστασης στο Περδικοβούνι και κατά της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (μέσα από το δρυόδασος της Στριγανιάς). Οι προσφυγές είχαν γίνει το 2007 και αναμένονται οι αποφάσεις.

Για τα ίδια θέματα και με το ίδιο, ακριβώς, περιεχόμενο είχε καταθέσει προσφυγές και ο πρώην δήμος Κορώνειας, που στη συνέχεια, όπως όλοι-ες γνωρίζουμε, «έστριψε δια του αρραβώνος» (με άλλη αρραβωνιαστικιά, λέγε με εταιρεία, φυσικά). Ο διάδοχος δήμος Λιβαδειάς ακολούθησε την ίδια πορεία, διαμηνύοντας στο δικηγόρο της υπόθεσης ότι «έχει αλλάξει η πολιτική του δήμου» και ότι πρόκειται να παραιτηθεί, δηλαδή να μην υποστηρίξει τις προσφυγές. Επειδή δεν είχε στείλει έγκαιρα την απόφαση παραίτησης, η συζήτηση των προσφυγών του δήμου θα γίνει στις 23/1/2013. Θα είχε ενδιαφέρον να βρεθούμε στη σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για να πληροφορηθούμε την «άλλη πολιτική» του δήμου Λιβαδειάς, στο θέμα της ολοκληρωτικής κατάληψης του Ελικώνα από ανεμογεννήτριες.

Η εκπρόσωπος της εταιρείας, η κ. Σιούτη, πρώην πρωθυπουργική σύμβουλος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, χρησιμοποίησε τη στάση του δήμου για να υποστηρίξει ότι και η επέκταση της εγκατάστασης είναι αποδεκτή. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι και οι κάτοικοι έχουμε αποδεχτεί την επέκταση, αφού, δήθεν, δεν την αμφισβητήσαμε. Όταν, μετά τη διαδικασία, της υπενθυμίσαμε τον αγώνα κατά της επέκτασης, από το 2009, και την αίτηση θεραπείας -προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, δήλωσε άγνοια. Προφανώς, … γνωρίζει μόνο αυτά που εξυπηρετούν τους πελάτες της.

Στο μεταξύ, εξακολουθεί να μην «ιδρώνει το αυτί» του ΥΠΕΚΑ, αφού εδώ και πάνω από ένα χρόνο δεν απαντά στην αίτηση θεραπείας για την ακύρωση της επέκτασης της εγκατάστασης. Παρά την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη και παρά την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.


Πηγή άρθρου

http://symparataxi.blogspot.gr/

Διαμαρτυρία των κατοίκων Καστανοφύτου για το αιολικό πάρκο στα Όντρια
Τη σφοδρή αντίδραση των κατοίκων του Κα­στανοφύτου προκάλεσε παλαιότερη απόφαση του Δήμου Ορεστίδας να χορηγήσει σε ιδιώ­τες άδεια κατασκευής αιολικού πάρκου στην κορυφογραμμή των Οντρίων, όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες με Καστανιώνες.

 Σε παλαιότερη συνέντευξή της προς την εφη­μερίδα μας η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ει­ρήνη Δημητριάδου είχε επισημάνει: “Δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε σε θέματα περι­βαλλοντικά, γιατί δεν είμαστε και οι πλέον ειδικοί. Αλλά όπως μαθαίνουμε από έγκυ­ρες και αξιόπιστες πηγές, η αιολική ενέρ­γεια, δεν είναι και τόσο “πράσινη” όσο την παρουσιάζουν. Ούτε τα Όντρια είναι το κα­τάλληλο σημείο, για την εγκατάσταση μο­νάδων παραγωγής της”!
Με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, επανέρχονται στο ίδιο θέμα επισημαίνοντας του κινδύνους που ελλοχεύουν για την περιοχή από μία τέτοια από­φαση:


Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι

Σας δηλώνουμε για μια ακόμη φορά την απόλυτη και κατηγορηματική μας αντίθεση στην κρυφά ενορχηστρωμένη από κάποιους προσπάθεια για την εγκατάσταση και την λει­τουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή μας και ειδικά στην περιοχή Ορόσημο Οντρίων, από την ιδιωτική εταιρία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.

Σε συμπλήρωμα της από 29-09-2011 ένστα­σης- αντιρρήσεων και του από 12-12-2011 υπομνήματος πρόσθετων λόγων που κατατέ­θηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί­ρου – Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντι­κού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να αναθεω­ρήσετε την απόφασή σας και να μην επιτρέ­ψετε την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή μας.

Μιας περιοχής που έχει πολλαπλές διαφορε­τικές δυνατότητες ανάπτυξης με την προώ­θηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοπορία – αναρ­ρίχηση στα Όντρια, την κατασκευή διαδρομών ορεινής ποδηλασίας στα πυκνά δάση της πε­ριοχής μας, την ανάπτυξη του σπηλαιολογικού τουρισμού στα πάμπολλα σπήλαια που υπάρ­χουν διάσπαρτα στην περιοχή και την κατα­γραφή και έκθεση των απολιθωμάτων που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό σε πολλά σημεία.

Σε παράλληλο βαθμό με τις παραπάνω δρα­στηριότητες μπορεί να δημιουργηθεί ένα δί­κτυο μικρών ορεινών παραδοσιακών ξενώνων, όπως έχει γίνει με επιτυχία σε πολλά μέρη της χώρας μας, και μέσω αυτών να προωθηθεί και η παραδοσιακή τοπική πα­ραγωγή της περιοχής μας με κέντρο την πα­ραγωγή του κάστανου που αποτελεί ένα από τα πλέον φυσικά και βιολογικά προϊόντα που υπάρχουν πανελληνίως. Όλες αυτές οι δρά­σεις θα μπορέσουν πραγματικά να δώσουν νέα πνοή στην τοπική οικονομία της περιοχής και να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργα­σίας στην περιοχή μας σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι νέοι αναζητούν την απα­σχόλησή τους σε τέτοιες μορφές εργασίας.

Αντί αυτού εσείς επιλέξατε να προωθήσετε ένα έργο “βαριάς βιομηχανίας” όπως είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ογκωδών και ακαλαίσθητων κατασκευών από μπετόν και σίδερο, σε μια περιοχή με οριακό αιολικό δυ­ναμικό που δεν πρόκειται να αποδώσει κα­νένα όφελος στην περιοχή ενώ αντίθετα θα αποφέρει κέρδη μόνο για την κατασκευάστρια εταιρία.

Δε θα δημιουργηθούν θέσεις εργα­σίας για τους κατοίκους της περιοχής μια και η κατασκευή και λειτουργία των ανεμογεννη­τριών θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία που θα φέρει η κατασκευάστρια εταιρία από αλλού, ενώ και το περίφημο τέλος ανταποδοτικότητας, που έχει κριθεί αντισυνταγματικό με την υπ’ αριθμό 611/2004 απόφαση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας, θα διανεμηθεί μα ασαφή κριτήρια ως προς το ύψος του εφόσον το έργο μοιράζεται διοικητικά σε 2 νομούς (Καστοριάς και Κοζάνης) και στα όριά του υπάρχουν οι οικισμοί Δραγασιάς, Καστανοφύ­του, Κάτω Περιβόλι σε απόσταση κάτω των 2 χιλιομέτρων και άλλοι 15 οικισμοί σε από­σταση από 2 έως 5 χιλιόμετρα.

Μας προκαλεί ιδιαίτερη λύπη ότι προτιμάτε να καταστρέψετε την περιοχή αυτή για οικονο­μικό όφελος ορισμένων ατόμων αντί να ενισχύσετε τις παραδοσιακές και ήπιες μορφές οικονομίας που είναι επωφελέστερες για το περιβάλλον αλλά και την πλειοψηφία των κα­τοίκων της περιοχής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαμαρτυ­ρόμαστε και σας καλούμε ακόμη και τώρα να αναθεωρήσετε την απόφασή σας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του μέλλοντος της περιοχής μας.


Με τιμή οι υπογράφοντες


Παπακωνσταντίνου Ζ. Δημήτριος Παπαβασιλείου Η. Ευάγγελος Δημητριάδου Δ. Μαίρη Τσιάμη Σ. Θιανώ Σιδηροπούλου συζ. Ελ. Σιουλτάνα Ζήκου Η. Λαμπρινή Δημητριάδη Α. Μιχαήλ Παπαβασιλείου Ε. Γεώργιος Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Κέφας Κ. Νικηφόρος Μεσάϊκος Κ. Αχιλλέας Ράμτσιος Δημήτριος Μεσάϊκος Α. Κωνσταντίνος Κέφας Α. Βασίλειος Σταυρόπουλος Γ Ιωάννης Τζίας Η. Ιωάννης Κούζερης Α. Θεόδωρος


Πηγή άρθρου
http://fouit.gr/2012/11

Η Περιφέρεια απέρριψε πρόταση για αιολικό πάρκο στη θέση Ξερακιά Διλινάτων Κεφαλονιάς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΚΕΡΚΥΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 
ΘΕΜΑ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου- δραστηριότητα: εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού συνολικής ισχύοος 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων της Δημ.Ενότητας Αργοστολίου - Δήμου Κεφαλονιάς - Π.Ε. Κεφαλληνίας, σε εκτός ορίωνοικισμού γήπεδο έκτασης 304.258,00τ.μ. καθώς και του συνοδού έργου που αφορά την οδοποιία πρόσβασης και διασύνδεσης με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου- δραστηριότητα: εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού συνολικής ισχύοος 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων της Δημ. Ενότητας Αργοστολίου - Δήμου Κεφαλονιάς - Π.Ε.Κεφαλληνίας, σε εκτός ορίων οικισμού γήπεδο έκτασης 304.258,00τ.μ. καθώς και του συνοδού έργου που αφορά την οδοποιία πρόσβασης και διασύνδεσης με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.


Αρ. αποφ.252-19/2012Πηγή άρθρου
http://kefaloniapress.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=34969&Itemid=38


Σχολιασμός απο το blog μας

Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίηση μας στην αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του αιολικού πάρκου 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων.

Η ασύδοτη ανάπτυξη των ζημιογόνων αιολικών πάρκων έχει υποβαθμίσει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων Διλινάτων - Ν. Κεφαλληνίας τα τελευταία χρόνια. Οι κορυφογραμμές κατακρεουργήθηκαν, το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε ανεπανόρθωτα. Η οπτική και ηχητική όχληση των ανεμογεννητριών έχει κάνει τη ζωή αβίωτη, ιδιαίτερα όσων κατοικούν στη πάνω πλευρά του χωριού. Οι περιουσίες όλων απαξιώθηκαν χωρις κανένα απολύτως όφελος. Το παραδοσιακό χωριό με τους πολυάριθμούς κατοίκους μετατράπηκε σε ένα βιομηχανικό σταθμό παραγωγής πανάκριβου ηλεκτρικού ρεύματος, με πενιχρότατες ετήσιες αποδόσεις...... Και όλα αυτά επειδή κάποιοι δεν σεβάστηκαν τη γη των πατέρων τους, αφού προτίμησαν να τη ξεπουλήσουν όσο και όσο.... αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεων τους.

Οι κάτοικοι είχαν αντιδράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου με 303 υπογραφές το Φθινόπωρο του 2009, στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στη περιοχή. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο της Πράσινης Ανάπτυξης υποστήριξε με πλειοψηφία τότε, τους μεγαλοεπιχειρηματίες με αποτέλεσμα να στηθούν και άλλες. Η όρεξη όμως των πράσινων επενδυτών φαίνεται ότι δεν σταμάτησε στην ήδη επιβαρυμένη κοινότητα μας. Πιστεύανε ότι θα αλωνίσουν και άλλο.....

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αιολικά πάρκα έχει αρχίσει τελευταία. Σε αυτό συντέλεσε η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και την υπόλοιπη Ε.Ε., όπου μείωσε ραγδαία τις επιδοτήσεις για τις όλες τις ΑΠΕ. Οι γενικευμένες αντιδράσες των κατοίκων, Συλλογικών Φορέων επιστημόνων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει επίσης δρομολογήσει νέες εξελίξεις, νέα δεδομένα. Φαίνεται ότι το παραμύθι την πράσινης απάτης σιγά σιγά ξεθωριάζει και τελειώνει........

Death knell for wind farms: "Enough is Enough" says minister!


Οι καμπάνες χτυπούν πλέον πένθιμα στην Βρετανία για τα αιολικά πάρκα: «φτάνει πια με την απάτη της αιολικής ενέργειας», λέει ο Βρετανός υπουργός ενέργειας!
Προσέξτε: οι δηλώσεις δεν ανήκουν σε κάποιον "γραφικό οικολόγο" ή σε κάποιον "ακροαριστερό αγκιτάτορα"- όπως κατά καιρούς και επανειλημμένα έχουν χαρακτηρίσει εμάς- αλλά στον ίδιο τον υπουργό Ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας! Ο John Hayes δήλωσε ότι "δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την τοποθέτηση άλλων ανεμογεννητριών στις τοπικές κοινωνίες" και πρόσθεσε ότι "φαίνεται πραγματικά εξωπραγματικός ο τρόπος με τον οποίο ως τώρα έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ σε όλη τη χώρα τα αιολικά πάρκα."  "Εγώ λέω εδώ και μη παρέκει" κατέληξε ο Hayes, και εν αγγλιστί για τους εν παροικούντες τη Ιερουσαλήμ: «Εnough is enough!» 

Ο υπουργός έχει αναθέσει σε επιστημονικούς φορείς την διενέργεια έρευνας για τις ανεμογεννήτριες ώστε να ληφθεί υπόψιν μια πολύ πιο ευρεία και εκτεταμένη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο αγροτικό τοπίο, στο φυσικό περιβάλλον, τον τουρισμό και στις τιμές των κατοικιών. "Ζήτησα από τον υπουργό σχεδιασμού να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των ανεμογεννητριών και του τοπίου", δήλωσε. "Φαίνεται πραγματικά εξωφρενικό το ότι μέχρι τώρα επιτρέψαμε να χωροθετηθούν τα αιολικά πάρκα ελεύθερα σε όλη την χώρα, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας ή οι επιθυμίες τους." 

 
Ο κ. Hayes τόνισε ότι μέχρι τώρα ο μεγάλος αντίκτυπος των χερσαίων αιολικών πάρκων στο φυσικό περιβάλλον είχε σκόπιμα "παραμεληθεί" και προειδοποίησε ότι πλέον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να χωροθετούνται σε "αυστηρά εγκεκριμένες περιβαλλοντικά και αισθητικά θέσεις" έχοντας ως προαπαιτούμενο επιπλέον και την "γνήσια αποδοχή από την τοπική κοινότητα". "Η περίοπτη θέση της αισθητικής στις συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων έχει συχνά ως τώρα και σκόπιμα παραμεληθεί. Όλα αυτά που θα κάνουμε όμως από δω και πέρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά περιβάλλοντα και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα."

Ο Hayes αποκάλυψε ακόμη πως έχει επίσης ζητήσει από εξειδικευμένους επιστήμονες του Βρετανικού Ινστιτούτου Ακουστικής να εξετάσουν τις καταγγελίες για τις επιπτώσεις του θορύβου των ανεμογεννητριών στην διαβίωση και την υγεία των ανθρώπων αλλά και τις πολύ πιο άγνωστες επιπτώσεις των υποήχων σε όλο το φάσμα της φύσης- καθώς οι μέχρι τώρα έρευνες αφορούσαν μόνο τις επιπτώσεις στις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών και στο "μπλοκάρισμα των ραντάρ αεροπλοΐας".Ταυτόχρονα κ. Hayes τόνισε ότι στον ενεργειακό σχεδιασμό της Βρετανίας πρέπει να ληφθεί υπόψην και το κόστος των αιολικών πάρκων: "Έχουμε εκδώσει πρόσκληση υποβολής στοιχείων για τα οφέλη της αιολικής ενέργειας. Αυτό που θα ληφθεί υπόψη δεν θα είναι μόνο το κόστος τους ως επένδυση, αλλά και και το κόστος που προκαλούν για την τις τοπικές κοινότητες."

Σχεδόν 4.000 ανεμογεννήτριες πρόκειται να κατασκευαστούν σε όλη τη Βρετανία τα επόμενα χρόνια. Ο υπουργός ενέργειας δήλωσε ότι μόνο μια μικρή μειοψηφία των χιλιάδων ανεμογεννητριών που έχουν υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια είναι πιθανό τελικά να πάρουν το πράσινο φως. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό θα ήταν αρκετό για να εκπληρώσει τους πράσινες στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση με βάση τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης."Αν κοιτάξετε τι έχει χτιστεί μέχρι τώρα, τι έχει προγραμματιστεί να χτιστεί και τι σχεδιάζεται να χτιστεί, ένα μεγάλο μέρος του τελικά δεν θα περάσει και θα απορριφθεί αν θέσουμε αυστηρά όρια για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Ακόμα όμως και αν μόνο ένα μικρό ποσοστό τελικά απομείνει και αδειοδοτηθεί, πρόκειται άνετα να φθάσουμε και να καλύψουμε τους στόχους μας για το 2020! " δήλωσε ο κ. Hayes.
Πράγματι, το ποσό της ενέργειας που παράγουν οι ανεμογεννήτριες είναι τόσο γελοίο ώστε ακόμη και τώρα, που έχουν χτιστεί πάνω 3.500 ανεμογεννήτριες σε όλη την Βρετανία, η μέση ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από αυτές δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που παράγεται από ένα μεσαίου μεγέθους σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, και με ένα απειροελάχιστο  μόνο κλάσμα του κόστους των ανεμογεννητριών. Χωρίς στο κόστος των ανεμογεννητριών να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό κόστος που προκαλούν.
Και ο κ. Hayes κατέληξε: "Δεν μπορούμε πλέον να αφήσουμε- και δεν θα αφήσουμε τις ανεμογεννήτριες να επιβάλλονται στις τοπικές κοινότητες. Σίγουρα δεν μπορώ μόνος μου να οικοδομήσω μια νέα Ιερουσαλήμ, αλλά θα κάνω και θα πράξω ότι μπορώ για να προστατεύσω την αισθητική και την οικολογία της γη μας."Εnough is enough!" 
http://konstantinosdavanelos.blogspot.gr/2012/10/nough-is-enough.htmlhttp://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9644558/Death-knell-for-wind-farms-Enough-is-Enough-says-minister.html