Λόγοι εναντίωσης στα μεγάλα «αιολικά πάρκα»

Για να αποδείξουμε για άλλοι μία φορά ότι δεν είμαστε ούτε οπισθοδρομικοί, ούτε γραφικοί οικολόγοι όλοι εμείς που έχουμε ταχθεί ενάντια στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Ρόκα – Ibetrola σε περιοχές NATURA της Βορείου Χίου, θεωρήσαμε καλό να δημοσιεύσουμε τις θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τις μεγάλες βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στα νησιά.

Η τεκμηριωμένη τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας, έγινε στις 22 Οκτωβρίου στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου, στα πλαίσια της κοινής εκστρατείας της τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στην οποία συμμετέχει η ΕΛΛΕΤ μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Οι δύο περιβαλλοντικοί φορείς έχουν καταθέσει από κοινού προσφυγή στο ΣτΕ, ενημέρωση – καταγγελία προς την Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συμμετέχουν στα πλαίσια της διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Λόγοι εναντίωσης στα μεγάλα «αιολικά πάρκα»

Έχει καταστεί πλέον κοινός τόπος ότι η Κλιματική Αλλαγή απειλεί την ανθρωπότητα. Για την αντιμετώπισή της απαιτούνται μεταξύ άλλων, η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως τέταρτη προτεραιότητα μετά την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προστασία των δασών και άλλων δεξαμενών αποθήκευσης αερίων θερμοκηπίου και την προώθηση της αειφορικής γεωργίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΕΤ) τηρεί μια πολύ θετική στάση υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην χώρα μας και ζητά την περαιτέρω διείσδυση τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, με την ελπίδα να επιτύχουμε τον νέο στόχο που πρόσφατα μας έχει επιβληθεί από την Κοινότητα (Οδηγία 2009/28/ΕΚ ‐ 18% παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ έως το 2020), αφού είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου και της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως πρέπει να επιτευχθεί με γνώμονα μια συνετή χωροτακτική πολιτική, η οποία δεν θα στοχεύει μόνο στη ταχύτερη δυνατή εγκατάσταση αιολικών πάρκων, με τεράστιους συντελεστές πυκνότητας ανεμογεννητριών και κατά συνέπεια δικτύων οδοποιίας και σταθμών παραγωγής. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι και άλλες αξίες που συνδέονται με την κλίμακα, το τοπίο, την φύση και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής.

Αρχές για μια συνετή χωροθέτηση:
  1. Να προσδιοριστούν περιοχές προτεραιότητας με βάση όχι απλώς το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και τις αξίες, υπαρξιακές, ιστορικές, αισθητικές και οικονομικές της κάθε συγκεκριμένης περιοχής.
     
  2. Να ληφθεί υπόψη ως πρώτο καθοριστικό κριτήριο, η καθιερωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχή, «ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει ότι το μέγεθος των εγκαταστάσεων θα είναι κατ’ αρχήν σύμμετρο των τοπικών αναγκών. Αυτό τονίζει την προτεραιότητα εγκατάστασης π.χ. ανεμογεννητριών σε κέντρα μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης, χωρίς φυσικά να θίγονται μνημεία ή περιοχές NATURA ή τοπία μεγάλου φυσικού κάλλους. Παραδείγματα περιοχών μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης είναι οι ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και εκείνα τα νησιά με αυξημένη τουριστική και οικοδομική ανάπτυξη, όπως είναι η Μύκονος και η Βόρεια Κρήτη. 

  3. Να μην επιβαρυνθούν τα νησιά με τις αρνητικές συνέπειες μιας πρόωρης ογκώδους αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας λόγω επιδοτήσεων και επενδυτικού ενδιαφέροντος με προορισμό την ικανοποίηση των αναγκών του αστικού γίγαντα των Αθηνών, αλλά το μερίδιό τους να αντιστοιχεί αρχικά στην ζήτηση που τα ίδια προκαλούν, περιλαμβανομένης της σημαντικής τουριστικής αιχμής του καλοκαιριού. 

  4. Να αποφευχθεί η πέραν του ανωτέρω μέτρου, εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα νησιά σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το μοναδικό περιβάλλον τους και η πολύτιμη πολιτιστική τους κληρονομιά. Tα νησιά αποτελούν επιπλέον έναν από τους  κυριότερους τουριστικούς πόλους έλξης της Ελλάδος, που η ίδια τους η οικονομική επιβίωση βασίζεται στο σεβασμό της κλίμακος του τοπίου, και τέλος, 

  5. Να τηρείται η αυτονόητη δημοκρατική προϋπόθεση αποδοχής των συγκεκριμένων σχεδίων από τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που ήδη τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από τις κερδοσκοπικές προτάσεις κάποιων επενδυτών και από την έλλειψη μιας συνετής χωροταξικής πρότασης με διαμορφωμένες προτεραιότητες εκ μέρους της Διοίκησης.
Το αιολικό δυναμικό κάθε περιοχής θα πρέπει να αξιοποιηθεί, δίχως να θίγονται προστατευόμενες περιοχές, η βιοποικιλότητα που φιλοξενεί και το πανέμορφο τοπίο, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ποιότητα της ζωής όλων, κατοίκων αλλά και επισκεπτών. 


Πηγή άρθρου
http://www.aplotaria.gr/2011/10/elliniki-etaireia-pervallontos-politismou-windturbines-skyros/

ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ Ενημέρωση για τα αιολικά πάρκα

Δημοσιεύθηκε στις: 05-11-2011
Ενημέρωση για τα αιολικά πάρκα ζητά η Ενωση Δημοτών Σφακίων. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «στην 1η συνάντηση, που έγινε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στον πολυχώρο μας, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για πολλά και σημαντικά στοιχεία, από κατοίκους των Παλαιών Ρουμάτων, του Αμαρίου και του Λασιθίου, για τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Η εμπειρία τους αυτή, είναι για εμάς τους Σφακιανούς πολύτιμη, στο πλαίσιο του προβληματισμού και της αναζήτησης περαιτέρω στοιχείων, προκειμένου να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα αυτό, που αφορά την επαρχία ολόκληρη. Προς το παρόν συνεχίζουμε την έρευνα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση. Καλούμε όλους τους Σφακιανούς να προβληματιστούν και ενημερωθούν όσο καλύτερα μπορούν προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας πιθανής εγκατάστασης τέτοιων σταθμών στον τόπο μας, με γνώμονα το κοινό όφελος των Σφακίων, για εμάς και τα παιδιά μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα παρουσιαστούν στη 2η συνάντηση για το θέμα, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασκύφου στο Γωνί. Ελάτε όλοι να συζητήσουμε και καταθέσουμε απόψεις, να ενημερωθούμε και να αποφασίσουμε για το μέλλον του τόπου μας».


Πηγή άρθρου


Σχολιασμός απο το blog μας