Η ασύδοτη ανάπτυξη αποκεντρωμένων ΑΠΕ

                                                                                
                                                                             Εικόνα 1
                                      Η καταστροφή των κορυφογραμμών απο αιολικό πάρκο

Η πράσινη ανάπτυξη διαφέρει από την προστασία του περιβάλλοντος, Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αγορά και δενδροφύτευση άχτιστων οικοπέδων, κατεδάφιση επιλεγμένων οικοδομικών τετραγώνων και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, σε συνδυασμό όμως, με την …... οικοδόμηση, για παράδειγμα, της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργεί νέους επιχειρηματικούς τομείς, στην κατεύθυνση της παραγωγής νέου πλούτου. Το πράσινο είναι, ο όρος που καλείται να επανα-νομιμοποιήσει το υφιστάμενο και αμφισβητούμενο οικονομικό σύστημα.

Η ανάπτυξη τώρα αποκεντρωμένων ή καλύτερα μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ, είναι προς όφελος των επιδοτούμενων μεγαλοεπιχειρηματιών - εργολάβων. Οι μικρής κλίμακας ΑΠΕ, έπρεπε να είχαν προωθηθεί στο υπάρχον διαμορφωμένο δίκτυο. Γιατί αποκεντρωμένη σημαίνει «μακριά από τα κέντρα κατανάλωσης» και δυστυχώς στη πράξη και από τα κέντρα παραγωγής ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται στην αναγκαιότητα πρόσθετων δικτύων μεταφοράς καθώς και μεγάλες παρεμβάσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον από ανεμογεννήτριες σε βουνοκορφές, κάμπους και θάλασσες. Δυστυχώς και τα μεγάλα φωτοβολταικά πάρκα (εντός ή εκτός οικιστικών ζωνών ) προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, διότι για λόγους πυρασφαλείας εξαλείφεται πλήρως κάθε βλάστηση (είτε με χρήση δηλητηρίων ή και με νταμαρόχωμα). Τα φωτοβολταικά πάρκα, συνεπώς στις αφρικανικές ερήμους με τη μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας ενδέχεται να έχουν  τη καταλληλότερη χωροθέτηση χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   Όμως το  υψηλό κόστος εγκατάστασης τους, σε συνδυασμό με  το σοβαρό πρόβλημα της  σκόνης (απο τις ισχυρές ανεμοθύελλες) που σκεπάζει τις υάλινες επιφάνειες των πάνελ τους,  φρενάρει τη παραπέρα αξιοποίηση τους απο τις χώρες τις Ε.Ε.......

                                                                       
                                                                        Εικόνα 2 
                                                      Φωτοβολταικό πάρκο στην έρημο

Οι αποκεντρωμένες ΑΠΕ, έχουν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και αμφίβολα οικονομικά κέρδη για την κοινωνία, αφού μόνο κόστη διαφαίνονται μέσα από την επιδότηση, που μετακυλά τελικά στους ανυποψίαστους καταναλωτές……..

Είναι τραγικό να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υποστηρίζεται υπέρμετρα αυτό το μοντέλο εφαρμογής ΑΠΕ από τη Κυβέρνηση, αφού δεν συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι άστοχες ενέργειες, βυθίζουν ολοένα και περισσότερο τη χώρα στην αβεβαιότητα. Αυτό που  απαιτείται  δεν είναι η παραγωγή επιπλέον ρεύματος σε περίοδο γενικευμένης ύφεσης, αλλά άμεση εφαρμογή μέτρων  εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη στοιχειώδη λογική, μπορούν όλοι οι πολίτες να διαπιστώσουν ότι το ακριβό ρεύμα δεν οδηγεί ποτέ σε ανάπτυξη, ούτε προσελκύει επενδύσεις.

Όταν εφαρμοστούν το 2011 οι νέες αυξημένες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, τότε θα συνειδητοποιήσουν οι 'Ελληνες πολίτες ότι έχουν πέσει θύματα της πράσινης προπαγάνδας και θα ξεσηκωθούν ενάντια της εγκληματικής πολιτικής που υπονομεύει τη ποιότητα ζωής και το μέλλον των ερχόμενων γενεών……..


Η ΑΣΥΔΟΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: