Μπελάδες από Καλλικράτη για τα ...αιολικά πάρκα!


 
Πόσα αιολικά πάρκα μπορούν να στηθούν σε ενοποιούμενους δήμους;
Άρθρο του κ. Σωτήρη Χιωτάκη
chiotakis@protothema gr. 


Μια πλευρά του Καλλικράτη που, ομολογουμένως, δεν είχαμε σκεφτεί, φέρνει στο φως επιστολή της Ρυθμιστικής  Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς την κα. Τίνα Μπιρμπίλη, από την οποία  ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να ισχύσει ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στους ενοποιούμενους δήμους.

Κοινώς, πόσες ανεμογεννήτριες  πρέπει να στηθούν εντός των νέων γεωγραφικών ορίων που προβλέπει  για συγκεκριμένους δήμους το σχέδιο “Καλλικράτης”...

Τι συμβαίνει ακριβώς; Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.»:


• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)


• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα) και

• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)
 

Κενό  του νόμου!

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία με την εφαρμογή του  ν.3851/2010, συνενώνονται Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν  σε περιοχές με κοινό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών (δηλ. Π.Α.Π. ή Π.Α.Κ. ή υψηλής τουριστικής  ανάπτυξης, κ.λπ.), μπορεί να θεωρηθεί ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο νέο ευρύτερο Ο.Τ.Α. είναι αυτό που ορίζεται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, στην ΡΑΕ διαπίστωσαν  ότι με το Πρόγραμμα Καλλικράτης  θα συνενωθούν και πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α, οι οποίοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών, όπως για παράδειγμα ο νέος δήμος Μονεμβασίας, η εδαφική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει εκτός από τον υφιστάμενο δήμο Μονεμβασίας και τους δήμους Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Βοιών.

Το μπέρδεμα προκύπτει  από δεδομένα όπως ότι το μέγιστο  επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο  Δήμο Μονεμβασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4%, ενώ στους δήμους Μολάων, Ζάρακα και Βοιών (εμπίπτουν σε Π.Α.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, στο δε δήμο Ασωπού (εμπίπτει σε Π.Α.Κ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης!

Αντίστοιχη περίπτωση  συνιστά ο νέος δήμος Καρύστου, η εδαφική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει εκτός από τον υφιστάμενο δήμο Καρύστου και τους δήμους Στυρέων, Μαρμαρίου, καθώς επίσης και την κοινότητα Καφηρέως. Όλοι οι καταργούμενοι δήμοι εμπίπτουν σε Π.Α.Π. με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών να μην υπερβαίνει το 8%, με εξαίρεση το δήμο Καρύστου για τον οποίο ορίστηκε μέγιστο ποσοστό 4% λόγω της υψηλής τουριστικής ανάπτυξης.

Ανάλογα παραδείγματα είναι και οι νέοι δήμοι Διστόμου και Καρπενησίου, όπου οι καταργούμενοι  σε αυτούς δήμοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό.

Με δεδομένο ότι μετά τις 16 Νοεμβρίου η Αρχή ξεκινά την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής για σχέδια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νέου νόμου για τις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, σε σχετική επιστολή προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισημαίνεται ότι “η Ρ.Α.Ε. οφείλει να προβεί έγκαιρα σε εκ νέου υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς μετά την 1.1.2011, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που επέρχονται στους Ο.Τ.Α. με το Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

Με  άλλα τρέχει, τώρα, η  Τίνα...

Και η ΡΑΕ ζητά από την κα Μπιρμπίλη επίλυση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό! Αυτή η επίλυση, πάντως, δεν μπορεί να έλθει νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς η υπουργός σήμερα ταξιδεύει για Βρυξέλες προκειμένου να συναντήσει τον Επίτροπο Ανταγωνισμού (είναι ο γνωστός μας από την ενασχόλησή του με τα οικονομικά Χοακίν Αλμούνια) προκειμένου να τον πείσει να μην προχωρήσει η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς το κρατικό μονοπώλιο της ΔΕΗ στην χρήση του λιγνίτη (υποστηρίζεται ότι) θα λυθεί με τρόπο που θα εξυπηρετεί τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Πηγή άρθρου
Σχολιασμός από το blog μας

Αξιότιμε κύριε Χιωτάκη,

Μην ανησυχείτε  ο «Καλλικράτης» δεν θα σταθεί εμπόδιο στις  νέες ανεμογεννήτριες….. Αυτές οι ανησυχίες έχουν καθαρό τυπικό χαρακτήρα…. Ο κύβος ερίφθη μετά τη ψήφιση του απαράδεκτου νόμου για τις ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας στα τέλη του  Μάη, παρά τη η γενικευμένη κατακραυγή πολιτών και συλλόγων κατά τη περίφημη εκείνη διαδικτυακή διαβούλευση. To ΥΠΕΚΑ το διευθύνουν άνθρωποι της αιολικής ενέργειας. Το μόνο που επιθυμούν να προλάβουν είναι η επικείμενη ΠΤΩΧΕΥΣΗ…….. της χώρας, η οποία αποτελεί την ουσιαστικότερη αιτία που   θα φρενάρει όλες τις νέες εγκαταστάσεις των άχρηστων ανεμογεννητριών.  Για αυτό και μόνο βιάζονται και να είστε σίγουρος για αυτό………..

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: