Αιολικό Πάρκο Παντοκράτορα: Ποιοι το προωθούν παραβιάζοντας το Νόμο

Για μία ακόμη φορά η κερκυραϊκή φύση και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού – ότι έχει απομείνει ακόμη – γίνονται βορά των αδηφάγων ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Για πολλοστή φορά η ίδια η Διοίκηση, καταστρατηγώντας κατάφορα τους νόμους, προσφέρει με αδιαφανείς διαδικασίες τις καλές τις υπηρεσίες στους επίδοξους καταπατητές.

Εν αγνοία και εις βάρος της τοπικής κοινωνίας κάποιοι απεργάζονται τη συμφορά αυτού του τόπου. Τεράστιες εκτάσεις π. χ. εκατοντάδων στρεμμάτων μισθώνονται ή ξεπουλούνται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες ντόπιες και ξένες εταιρείες με τίτλους χρησικτησίας αμφιβόλου νομιμότητας. Οι πρώην κοινοτικές κορυφογραμμές των βουνών βαπτίζονται ιδιωτικές. Παραχωρείται έμμεσα από τους διοικούντες γη και ύδωρ (περιοχές φιλέτα) σε ξένες εταιρείες χωρίς κανένα ενδοιασμό, χωρίς τσίπα. Ακρωτηριάζεται η Κέρκυρα χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για το τόπο, καταστρέφεται ο πόλος έλξης του Τουρισμού, η βάση της τοπικής οικονομίας.

Μετά τα Διαπόντια, όλη η κορυφογραμμή της κορυφογραμμής του ορεινού όγκου από τους Μιχαλακάδες ως τα Κελιά της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορα, 773 στρέμματα «μισθώθηκαν» στη γερμανική εταιρεία ENOVA HELLAS. Άλλα δέκα στρέμματα έχει αποκτήσει η ίδια εταιρεία κοντά στα Γαζάτικα, στη θέση Φουρνιές για τη κατασκευή εκεί του δικού της υποσταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία αδειοδότησης. Προτείνουν ακόμη οι αρμόδιες υπηρεσίες την περιοχή μεταξύ Κορακιάνας και Σκριπερού για την εγκατάσταση όλων των υποσταθμών των διάφορων εταιρειών που απαραιτήτως πρέπει να μην απέχουν πολύ από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στα Γαζάτικα, στον όποίο θα διοχετεύουν το παραγόμενο ρεύμα.

Ο φάκελος της γερμανικής εταιρείας ENOVA HELLAS είναι πλέον «πλήρης» και βρίσκεται στη διεύθυνση ΠΕ-ΧΩ της Π.Ι.Ν., στην τελική ευθεία για την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον Περιφερειάρχη.

Κυρίαρχο δικαιολογητικό αποτελεί η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ52 /79891/3528/18-8-2008 Απόφαση του τότε Υπ. Πολιτισμού Μιχ. Λιάπη με την οποία ενέκρινε κατ’ αρχήν την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) για την εγκατάσταση του εν λόγω αιολικού πάρκου στον Παντοκράτορα. Ο Υπουργός Πολιτισμού που λίγο πριν, στις 28. 07. 2008, είχε εκδώσει την πανομοιότυπη κατάπτυστη Απόφαση για την καταστροφή του Παλιού Λιμανιού, αγνοώντας σκόπιμα το νέο Φρούριο και το μνημείο «Παλιά Πόλη» της Κέρκυρας, που μόλις είχε κλείσει χρόνο από την ένταξή της (29. 06. 07) στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αγνόησε κι αυτή τη φορά το ότι το Μοναστήρι του Υψηλού Παντοκράτορα με την αριθ. σχετική ΥΑ15794/19-12-61, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Χώρος και Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Διότι σύμφωνα με μια περγαμηνή που βρέθηκε το 1874 στην Παλιά Περίθεια, η Ιερά Μονή άρχισε να κτίζεται το 1347, έναν αιώνα δηλαδή πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και δυόμισι αιώνες πριν την ανέγερση των οχυρώσεων της πόλης της Κέρκυρας (1576 – 1588). Προστατεύεται δε από το ίδιο νομικό καθεστώς (αρχαιολογικοί νόμοι 5351/1932, 1468/50 κ.λπ.) που ισχύει π.χ. και για το Μοναστήρι της Αποκάλυψης του Ιωάννη της Πάτμου κ.λπ.

Αγνόησε ακόμη σκόπιμα ο Υπουργός την Παλιά Περίθεια που γειτνιάζει με την επίμαχη περιοχή και που με δύο Υπουργικές Αποφάσεις έχει χαρακτηριστεί, το 1980 (με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33 /67316/2590/ - 12 – 1979, ΦΕΚ 210/1-3-1980 Β’) αρχιτεκτονικός αξιόλογος οικισμός και το 1996 (με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ 60311/1726 ΦΕΚ 152/13-03-1996) ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Απέκρυψε ο κ. Λιάπης τα δύο παραπάνω μνημεία επειδή ο Νόμος 3028/2002, περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, άρθρο 50, παράγραφος 5, εδάφιο ββ, απαγορεύει τέτοιες εγκαταστάσεις σε ακτίνα μικρότερη των 3.000 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά διατηρητέα μνημεία.
Η Διάταξη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο και της ΚΥΑ 49828/ΦΕΚ Β/2464/2008, Παράρτημα IV «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Στα πλαίσια της παραπάνω αυθαίρετης Απόφασης του κ. Λιάπη, η 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κάνοντας τα στραβά μάτια, εγκρίνει με το αριθ. πρωτ. 4886 πε, έγγραφό της, την Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης του συνοδού έργου «Οδοί πρόσβασης» του αιολικού πάρκου. Το έγγραφο αυτό υπογράφεται στις 16. 02. 2009 από την προϊσταμένη του γραφείου Κέρκυρας κ. Διαμάντω Ρηγάκου.
Θυμίζουμε ότι και για τα συνωδά έργα ισχύουν οι ίδιες δεσμευτικές διατάξεις.
Πριν από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση Λιάπη είχαν εκδοθεί:

1) Η με αριθ. πρωτ. 3386 από 16. 11. 2007 θετική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στον Παντοκράτορα της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου που υπογράφει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Σπύρος Πανταζής, Αρχιτέκτων – Μηχανικός.

2) Η με αριθ. πρωτ. 4610 Π.Ε. από 24. 01. 2008 έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στην εν λόγω θέση, από την Εφορία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που υπογράφει η Προϊσταμένη Αικατερίνη Κάντα-Κίτσου.

3) Η με αριθ. πρωτ. 5902/5897 από 16. 04. 2008 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Κέρκυρας, στην οποία δηλώνεται ψευδώς κατά παράβαση του Νόμου 3028/2002, περί Προστασίας Αρχαιοτήτων, άρθρο 50, παρ. 5, και του Νόμου 998/79, περί Προστασίας των Δασών και Δασικών Εκτάσεων, άρθρο 4, παρ. 2, ότι η Έκταση Χαρακτηρισμού δεν ευρίσκεται εντός ακτίνας 3.000 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, η μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς. Ενώ το σωστό είναι ότι η επίμαχη έκταση ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της ακτίνα των 3.000 μέτρων τόσον από τον αρχαιολογικό χώρο και το ιστορικό διατηρητέο Μνημείο της Ιεράς Μονής του Υψηλού Παντοκράτορα, όσον και από τον χαρακτηρισμένο ως αρχιτεκτονικό αξιόλογο οικισμό και διατηρητέο Μνημείο της Παλιάς Περίθειας. Την Πράξη Χαρακτηρισμού υπογράφει ο Διευθυντής Δασών Ιωάννης Βασιλάς, κάνοντας δεκτή την σχετική έκθεση του Δασολόγου Στέλιου Γαϊδαρτζή.

Έχοντας στη συνέχεια το πράσινο φως από την προαναφερθείσα Απόφαση Λιάπη, οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να εκδίδουν τις αιτούμενες από την Εταιρεία θετικές γνωμοδοτήσεις: α) Η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, την με αριθ. πρωτ. 3556/21-11-2008 για την ΠΠΕ του έργου «Οδοί Πρόσβασης» που υπογράφει ο Δ/ντής Σπύρος Πανταζής. β) Η Εφορία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, την 4871/ΠΕ/ 12-02-09 επίσης για την ΠΠΕΑ του Έργου «Οδοί Πρόσβασης», που υπογράφει η Προϊσταμένη Γαρυφαλιά Μεταλληνού. γ) Η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας, Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, με την αριθ. πρωτ. 677/17-3-2009, για την ΠΠΕΑ του έργου «Οδοί Πρόσβασης», που υπογράφει η Προϊσταμένη Αικατερίνη Κυπαρίσση – Αποστολίκα. δ) Η ίδια Υπηρεσία, την ίδια μέρα, την με αριθ. πρωτ. 685/17-03-2009 για ΠΠΕΑ του έργου εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, που υπογράφει η ίδια Προϊσταμένη. ε) Η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου για την ΠΠΕ του έργου «Διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου στον Παντοκράτορα με νέο υποσταθμό στη θέση Παλαιοχώραφο-Φουρνιές που υπογράφει ο Δ/ντής Σπύρος Πανταζής.
Επίσης ο Διευθυντής Δασών Ιωάννης Βασιλάς με την αριθ. Πρωτ. 4413/4413/ 22-04-09 εγκρίνει την οριστική μελέτη του έργου «Οδοί Πρόσβασεις» προς το αιολικό πάρκο.
Θυμίζουμε ότι η εν λόγω έκταση αποτελεί και τμήμα της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου που έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 4825/501/04-02-1970 και 32570/1671/21-04-1976 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας.
Σημειώνουμε με έμφαση ότι για τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, καθώς και τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, ο αρχαιολογικός χώρος της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορα και το ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Παλιά Περίθεια» δεν υπάρχουν…
Ανύπαρκτη η Παλιά Περίθεια και για την συντάκτρια της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η καλή γεωλόγος Σπυριδούλα Μουζακίτη στη σελίδα 116, υπό τον τίτλο «Κυριότεροι οικισμοί …», ενώ π. χ. κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, και για το χωριό Λούτσες που απέχει 6 χμ. από την περιοχή, παραλείπει – για λόγους που η ίδια θα πρέπει να εξηγήσει – την Παλιά Περίθεια που βρίσκεται 1,5 χμ. μακριά. Η λέξη «Περίθεια» περιέργως δεν αναφέρεται πουθενά στη πολυσέλιδη ΜΠΕ που εκπόνησε η ίδια.

Αναληθώς (βλ. πιο πάνω σχετικές Αποφάσεις) η κ. Μουζακίτη στη σελίδα 165 βεβαιώνει ότι «Δεν υπάρχουν κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και αρχαιολογικοί τόποι στην ευρύτερη περιοχή».
Ανύποπτη η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη κάνει δεκτές όλες τις παραπάνω επιλήψιμες θετικές γνωμοδοτήσεις, καθώς και την αρχική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης από 16. 10. 2006, η οποία τροποποιήθηκε με Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη στις 24. 09.
2009, και χορηγεί στην εταιρεία την με αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1332/ΟΙΚ8760/06/05/10 νέα άδεια παραγωγής.
Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάμει ο Γ. Γ. της Π.Ι.Ν. κ. Κώστας Γεωργαλίδης μετά από τις παραπάνω αποκαλύψεις – καταγγελίες; Θα υπογράψει την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, ή θα σεβαστεί, τουλάχιστον αυτός, την νομιμότητα, στέλνοντας ενδεχομένως τον φάκελο στον Εισαγγελέα;
Ζήσαμε πριν μια βδομάδα την απεγνωσμένη προσπάθεια του Δήμαρχου Θιναλίων να πείσει το Δημοτικό του Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στον Παντοκράτορα, που κατέληξε σε μια απόφαση – παρωδία…
Βιώσαμε χθες βράδυ κάτι παρόμοιο στο Νομαρχιακό Συμβούλιο με την ξαφνική απόσυρση του ίδιου θέματος γνωμοδότησης για το αιολικό πάρκο, γεγονός που μας βάζει σε υποψίες, παρ’ όλα που η Αντινομάρχης «Περιβάλλοντος» κ. Υδραίου υποσχέθηκε ότι θα ξαναφέρει το θέμα εμπρόθεσμα για συζήτηση, ώστε μα μη παρέλθει άκαρπη η προθεσμία των 35 ημερών, που ορίζει ο Νόμος και η σχετική γνωμοδότηση θεωρηθεί θετική…
Πάντως σε κατ’ ιδίαν συζήτηση επισημαίνοντάς της την κατάφορη καταπάτηση της Νομοθεσίας σχετικά με το εν λόγω έργο, η κ. Υδραίου υπεραμύνθηκε της άποψης ότι όλα είναι νόμιμα.

Επειδή η κ. Υδραίου είναι και μια έγκριτη Δικηγόρος, αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη δική της σχετική νομική γνωμοδότηση.

Σπύρος Α. Σαλβάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.
«Περιβαλλοντική Παρέμβαση η Αντινιώτη»

Πηγή άρθρου
http://www.corfupress.com/bulletin/stiles/spiros-a_-salbanos/aioliko-parko-pantokratora-poioi-to-proothoun-parabiazontas-to-nomo

Δεν υπάρχουν σχόλια: