Τα αιολικά πάρκα στον Ελλαδικό χώρο

Η Βιωσιμότητα του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξίας των ΑΠΕ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ


Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος εκφράζει την ανησυχία του εδώ και χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Χώρα μας με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Η Εθνική Χωροταξία των αιολικών πάρκων που έχει εισηγηθεί το Επιμελητήριο προ πολλών ετών, δεν είναι απλό μέσο νομιμοποίησης τους λόγω της καθαρής ενεργείας που παράγουν. Τα αιολικά πάρκα δεν παύουν να είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν ολέθριες επιπτώσεις όταν γίνεται η εγκατάσταση τους σε ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα, όπως είναι, οι δρυμοί, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις κ.λπ. Επιπλέον, η εν χρήσει τεχνολογία των τεραστίων ανεμογεννητριών, δεν συμβιβάζεται διόλου με την μικρή κλίμακα του Ελληνικού τοπίου. Τούτο και μόνον τις αποκλείει από το τοπίο των νησιών, των ακρωτηρίων, των ακτών κ.λπ., που συνιστούν την μοναδικότητα του ελληνικού τοπίου.

Κατ’ ουδεμία λογική βιωσιμότητας όλα αυτά μπορούν να αγνοηθούν για την παραγωγή αιολικής ενεργείας. Η έννομη αξία της καθαρής ενεργείας έπεται της προστασίας του πολυτίμου φυσικού κεφαλαίου της Χώρας, στο οποίο ανήκουν τα ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματά μας, ως τα ιερά βουνά μας, οι αλπικές ζώνες των, οι δρυμοί των, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην ηπειρωτική χώρα, και εξ ολοκλήρου τα μικρά νησιά, οι ακτές, τα ακρωτήρια και εν γένει το νησιωτικό τοπίο.

Επομένως, το Ειδικό Πλαίσιο δεν είναι νόμιμο και βιώσιμο αφού δεν εξαιρεί τα ανωτέρω οικοσυστήματα από τους χώρους εγκαταστάσεως των αιολικών πάρκων. Υπάρχει αρκετός άλλος χώρος στην Επικράτεια για να εγκατασταθούν αυτά. Δεν είναι διόλου απαραίτητο, ούτε βιώσιμο, να επιλεγούν οι τοποθεσίες του υψίστου αιολικού δυναμικού.
Αλλά και όπου δεν συντρέχουν οι προεκτεθέντες λόγοι αποκλεισμού των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, πρέπει να δειχθεί ο αναγκαίος σεβασμός στο ελληνικό τοπίο. Οι ύπατες αξίες της βιώσιμης χωροταξίας είναι η προστασία του ελληνικού τοπίου και η διαφύλαξη των πολυτίμων φυσικών οικοσυστημάτων μας. Εάν δεν γίνονται σεβαστές οι αξίες αυτές, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα η παραγωγή αιολικής ενεργείας. Δεν συγχωρείται με κανένα τρόπο η θυσία πολυτίμου φυσικού κεφαλαίου χάριν αυτής.

Όλα τα παραπάνω έχουν επισημανθεί από τον αξιότιμο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, κ. Μιχαήλ Δεκλερή, οι ανησυχίες του οποίου έχουν δυστυχώς επαληθευθεί. Δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια της επιδοτούμενης «πράσινης ανάπτυξης» να επιλέγεται κυρίως η αιολική ενέργεια και να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την επικράτεια, ανεμογεννήτριες. Επιτέλους υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται, γιατί αποβαίνουν σε βάρος των οικοσυστημάτων μας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και υπονομεύουν ανεπανόρθωτα το μέλλον των παιδιών μας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ, η ΡΑΕ, και όλοι γενικά οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα βρουν απέναντι τους το σύνολο του ελληνικού λαού. Ας μη ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων σε παγκόσμια βάση έχει συναντήσει τη γενική κατακραυγή των πολιτών με σειρά οργανωμένων κινητοποιήσεων και δικαστικών προσφυγών. Αποτελούν επενδύσεις που εξυπηρετούν τους μεγαλοεπιχειρηματίες και όχι τις κοινωνικές ανάγκες. Η δε ετήσια ενεργειακή τους απόδοση είναι μηδαμινή. Συνεπώς δεν προσφέρουν τίποτε οι κερδοσκόποι ενεργοσωτήρες, αλλά αντίθετα καταστρέφουν ανεπανόρθωτα ότι η φύση δημιούργησε εδώ και χιλιάδες χρόνια, συντελώντας παράλληλα στην υποβάθμιση - ερημοποίηση των περιοχών που στήνονται αιολικοί σταθμοί.

Μάκης Μπαλτσαβιάς

Πηγή άρθρου:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ Καλλιδρομίου 30 και Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ, 1ος όρ., Τηλ/φαξ 210-3823.850

decleris@environ-sustain.gr * http://www.environ-sustain.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: