Είπαν για τα αιολικά πάρκα… - Επιμέλεια: επιστημονικού μας συνεργάτηΝίκος Ζούρος - Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Λέσβου:
-«Η επένδυση είναι πολύ μεγάλη για τα δεδομένα του τόπου […] οι αλλοιώσεις που θα επιφέρει στο τοπίο της περιοχής θα είναι μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας που εκπροσωπεί το μουσείο φυσικής ιστορίας θα εκφρασθεί και θα γνωμοδοτήσει το επόμενο διάστημα επίσημα για το θέμα». (πηγή Εφημερίδα: Δημοκράτης, 27/3/2012)

Δρ. Τέλης Τύμπας - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
-«Η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) των Iberdrola-Ρόκα, δεν τοποθετείται με σαφήνεια ως προς το κλείσιμο του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Χίου. Ακριβέστερα, το αναφέρει ως επιχείρημα στο πλαίσιο της ρητορικής αποσπασμάτων που περιγράφουν γενικά οφέλη για το παγκόσμιο περιβάλλον, περιγράφοντας πόσο θα επωφελούνταν η χώρα και ο πλανήτης σε ρύπους από το κλείσιμο του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου. Αλλά δεν το εγγράφει ως συγκεκριμένο σενάριο στην τεχνική μελέτη. Επειδή το κριτήριό της είναι το ιδιωτικό της κέρδος με βάση το κεφάλαιο που θα επενδύσει, δεν δεσμεύεται σε μια οικονομία σύμφωνα με την οποία ποσότητα του παραγόμενου στη Χίο ρεύματος πρέπει να διατίθεται και στη Χίο. Αυτό άλλωστε θα σήμαινε ένα τελείως διαφορετικό και τεχνικά έργο». 
 
-«Και να, μεταξύ άλλων, γιατί. Ενώ το ρεύμα που θα εξάγεται από την βιομηχανία των Ιberdrola-Ρόκα από τη Χίο στο εθνικό δίκτυο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το αν φυσάει ή δεν φυσάει, το ρεύμα παραγωγής Iberdrola-Ρόκα που θα διατίθεται στο δίκτυο του νησιού σε περίπτωση που θα κλείσει ο θερμοηλεκτρικός σταθμός δεν θα μπορεί να μεταβάλλεται. Στο εθνικό δίκτυο, όταν δεν φυσάει, θα αναλαμβάνουν πιο πολύ βάρος κάποιοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί ή θα εισάγεται ενέργεια από γείτονες, μεταξύ άλλων και πυρηνική.  Αν δεν υπάρχει μέριμνα εισαγωγής ρεύματος στη Χίο με κάποιο δημόσιο δίκτυο μεταφοράς, δεν θα μπορεί να βασιστεί η Χίος μόνο στην παραγωγή από τις Α/Γ των Iberdorla-Ρόκα. Γιατί δεν υπάρχει στην πρόταση κάποιο έργο αποθήκευσης που θα επέτρεπε, όταν δεν φυσάει στη Χίο, να παρέχεται στο νησί ρεύμα παραγωγής των Iberdrola-Ρόκα στη Χίο που έχει αποθηκευθεί. Αυτό παρεμπιπτόντως θα σήμαινε και άλλου είδους Α/Γ, διαφορετικά αυτορυθμιζόμενες σε σχέση με τις μεταβολές του αέρα. Αλλά και ένα τελείως διαφορετικό δίκτυο όχι μόνο αποθήκευσης, αλλά και ρυθμιστικών διατάξεων».

Dr. Asa Waldo - Department of Sociology, Lund University, Sweden, Special sector on Offshore wind power planning:
-«Καθώς η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας καθυστερεί λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων, αυξάνεται το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη στάση των πολιτών».

Dr. Ladenburg, J. - University of Copenhagen, Denmark:
-«Οι συνέπειες των ανεμογεννητριών στην ξηρά όπως: οπτική όχληση, θόρυβος, πλήγμα στην ορνιθοπανίδα, τοπική οικολογία και περιβάλλον έχουν καταστήσει το έργο «δύσκολο να εντοπίσει κατάλληλα και αποδεκτά τοπία για μελλοντική ανάπτυξη. Οι επενδυτές ενέργειας έχουν μετακινήσει το ενδιαφέρον τους σε υπεράκτιες πηγές αιολικής ενέργειας […] τα υπεράκτια πάρκα έχουν γίνει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τη μείωση ή την εξάλειψη των αντιδράσεων

Dr. Christopher Jones - Department of Psychology, University of Sheffield, England:

-«Πολύ δημοφιλής έχει αποδειχθεί η εξήγηση «Not in my backyard (NIMBY)» (σ.σ. κανείς δεν το θέλει στην αυλή του) ως δικαιολογία για τις τοπικές αντιδράσεις κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Ωστόσο υπάρχει πια στέρεη τεκμηρίωση η οποία δικαιολογημένα αμφισβητεί αυτή την υπόθεση, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και υπό τους πιο αυστηρούς όρους η εξήγηση αυτή είναι στην πράξη όχι μόνο πολύ σπάνια αλλά στην πραγματικότητα ανεπαρκής, ως μοναδική εξήγηση για τέτοιες αντιδράσεις (σ.σ. αναφέρονται ονόματα επιστημόνων και ερευνητών που το υποστηρίζουν). Ωστόσο, ενώ το βάρος των δημοσιευμένων αποδείξεων δείχνει ότι είναι πλέον ασφαλές να αναιρεθεί η υπόθεση ΝΙΜΒΥ ως η μοναδική (ή έστω κύρια) εξήγηση για το σύνολο των τοπικών αντιδράσεων στην αμφισβήτηση περί αιολικών πάρκων».

Dr. C. Hagget - School of Social and Political Sciences, University of Edinburg:
 
«Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων συνάντησε συχνά διαμαρτυρίες κι αυτές οι διαμαρτυρίες ολοένα δυναμώνουν και εντείνονται. Όταν σήμερα σχεδιάζεται ένα αιολικό πάρκο, ή υπάρχει πρόταση για το σχεδιασμό του, σταθερά συναντάει μανιώδεις και ηχηρές διαμαρτυρίες. Μεγάλο πλήθος ερευνών έχουν εξετάσει τις αντιδράσεις και την υποστήριξη δημιουργώντας παράγοντες κλειδιά για την κατανόησή τους». 
 

Πηγή άρθρου
http://www.chiosopinion.gr/newsdetail.php?newsid=5983&newstitle=

Δεν υπάρχουν σχόλια: