Αγώνες κατοίκων για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στην Ανατολική Λακωνία

Σοβαρό θέμα προέκυψε για την Ανατολική Λακωνία, όταν η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας μας, στις 13 Οκτωβρίου του 2010 αποφάσισε να χορηγήσει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στις θέσεις "Χιονοβούνι" του Δήμου Ζάρακα ισχύος 24 MW και "Τούρλες" του Δήμου Νιάτων ισχύος 16 ΜW.

Μετά την χορήγηση της άδειας, αρχάισαν
οι διαδικασίες προσφυγής από τον Σύλλογο της Κρεμαστής προς το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως είχε γίνει και παλιότερα, με σκοπό να μην επιτραπεί τελικά η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στο δάσος της Κρεμαστής, το οποίο βρίσκετε στα όρια της περιοχής NATURA 2000 λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας που παρουσιάζουν η πανίδα και η χλωρίδα του δάσους.

Η περιοχή αυτή είναι ζώνη ειδικής προστασίας (αρπακτικών πτηνών GR2540007) και περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος με ονομασία "Όρη Ανατολικής Λακωνίας" (GR2540001).

Οι πληροφορίες μας λεν, πως αν το αιολικό πάρκο τελικά εγκατασταθεί στις προαναφερθέντες περιοχές, θα κοπούν τουλάχιστον 2.000 "Μαύρα έλατα" τα οποία ευδοκιμούν μόνο στη Βορειοανατολική Λακωνία και την Κεφαλονιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν, γιατί αν δε γίνει κάτι τώρα, οι ανεμογεννήτριες σε λίγο καιρό θα είναι πραγματικότητα στην περιοχή τους.

Τέλος στο facebook υπάρχει και ομάδα (
Όχι ανεμογεννήτριες στο δάσος της Κρεμαστής-Λακωνία) η οποία αντιδρά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή NATURA, αν θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη της.


Παρακάτω δημοσιεύουμε και μία αίτηση διαμαρτυρίας, απο την Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής:Αίτηση στο Δήμο Μονεμβασίας για Πούλο

Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής

Πραξιτέλους 87 , 18532 Πειραιάς
Email: omospondiavatika@gmail.com
Web : http://omospondiavatikon.blogspot.com
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 0009
Προς : Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μονεμβασίας
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αβδούλο
Θέμα: Κατεπείγουσα συζήτηση της πρότασης μας (κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 215 του ΚΔΚ) για υποβολή στο ΣτΕ αίτησης ακύρωσης της απόφασης 32/14-2-2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που ασκεί συναφή επιρροή στην ως άνω ΑΕΠΟ, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης επέμβασης και της άδειας εγκατάστασης. Με την ως άνω πράξη εγκρίθηκε περιβαλλοντικά η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις Μαραντζάκι-Πυργάκι του δημοσίου δάσους Κρεμαστής δήμων Ζάρακα Λακωνίας και Λεωνιδίου Αρκαδίας ονομαστικής ισχύος 22 MW / συμφερόντων CNI Ενεργειακοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ-Αιολικό Πάρκο Μαραντζάκι και ΣΙΑ ΟΕ.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΔΚ (ν. 3463/06) όπως ισχύει σήμερα και τις προβλέψεις των άρθρων 76 και 77 περί άσκησης αρμοδιοτήτων και γνώμης των δημοτικών αρχών για ειδικά θέματα και στα πλαίσια της παραγράφου 3 του άρθρου 215 του ΚΔΚ για την υποβολή προτάσεων από δημότες και κατοίκους για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου και υποχρεωτικής συζήτησης της πρότασης στο οικείο συμβούλιο, παρακαλούμε, το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εγκαίρως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκ του νόμου αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή προσφυγών στο ΣτΕ, να συγκληθεί εκτάκτως ή στα πλαίσια τακτικής συνεδρίασης του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και να εισαχθεί το θέμα ενδιαφέροντος μας για συζήτηση σε ώρα που προσφέρεται για την παρακολούθηση της από τους ενδιαφερόμενους σχετικά πολίτες.
Η πρόταση μας αφορά εμπρόθεσμη υποβολής αίτησης ακύρωσης της ΑΕΠΟ υπ’ αριθμόν 32/14-2-2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που ασκεί συναφή επιρροή στην ως άνω ΑΕΠΟ συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης επέμβασης και της άδειας εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού σταθμού. Με την ως άνω πράξη εγκρίνεται περιβαλλοντικά η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 22 MW / συμφερόντων CNI Ενεργειακοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ-Αιολικό Πάρκο Μαραντζάκι και ΣΙΑ ΟΕ.

Το θέμα είναι ευρύτερου τοπικού ενδιαφέροντος και δεν αφορά μόνον τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Είναι γνωστό ότι εκκρεμούν δεκάδες τέτοιες αιτήσεις για εγκαταστάσεις αιολικών σε όλη την επικράτεια του Δήμου από τον Ζάρακα στα όρια του με την Αρκαδία μέχρι τα Βάτικα. Πάνω από πέντε αιτήσεις ευρίσκονται στο τελικό στάδιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το ΥΠΕΚΑ προωθεί εντός μίας περιορισμένης έκτασης που περιλαμβάνει τμήματα των πρώην δήμων Μολάων, Ζάρακα και Μονεμβασίας χωροθετήσεις ΑΣΠΗΕ ονομαστικής ισχύος 370 MW δηλαδή υπερδιακοσίων ανεμογεννητριών από τις οποίες δεκάδες θα είναι θηριωδών διαστάσεων με διάμετρο πτερωτής 80-90 μέτρων. Πληροφορούμεθα ότι υφίστανται και σχεδιασμοί για αιολικά και θηριωδών διαστάσεων Φ/Β, στο οροπέδιο Κούνος στα όρια Μονεμβασίας και Νεαπόλεως. Ήδη λειτουργούν στη περιοχή οικισμού Κουπιών τρείς αιολικοί σταθμοί και προσφάτως ένας τέταρτος στο Μάλι-Μάδι Μεταμόρφωσης—Ρειχέας.
Μετά τιμής 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΣχολιασμός απο το blog μας


Όσοι διαβάζουν το συγκεκριμένο άρθρο, προτείνουμε να πληκτρολογήσουν το παρακάτω URL για να δουν σε τι φυσικό τοπίο θα στηθούν ανεμογεννήτριες.......Απίστευτο αλλά δυστυχώς αληθινό......

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη δίκαιη διαμαρτυρία των Λακώνων συναγωνιστών μας.

Πηγές άρθρου 
 
http://www.apela.gr/17-161.html
http://omospondiavatikon.blogspot.com/2011/02/blog-post_8968.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: