Μπλόκο στις ανεμογεννήτριες σε προστατευόμενους υγρότοπους

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αιολικών πάρκων σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ, με βάση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για της Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και είχε αναρτηθεί σε διαβούλευση ως τις 29 Οκτωβρίου. 

Στις υπόλοιπες ΖΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικά όμως για το Δέλτα του Εβρου, τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και τις βραχονησίδες που τα περιβάλλουν, προβλέπονται διακοπές στη λειτουργία των ανεμογεννητριών κατά τη μεταναστευτική περίοδο. 

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει στις 20 Αυγούστου και έως τις 28 Φεβρουαρίου του επομένου έτους, αλλά προβλέπεται μείωση του χρόνου, με υπουργική απόφαση, για λόγους προστασίας των πτηνών. Ειδικά για ορισμένα είδη, όπως η ασπρομέτωπη χήνα και η πετροπέρδικα, απαγορεύεται το κυνήγι για μια τριετία. 

Η νομοθετική ρύθμιση, που προωθείται ύστερα από καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παραπέμπει σημαντικά ζητήματα, όπως ο καθορισμός περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε μια διετία. Στα μείον, και οι μεταβατικές διατάξεις, που μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι έργα και δραστηριότητες για τα οποία έχει εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδοτούνται με τις προηγούμενες διατάξεις εφ' όσον υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τέλος, προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες, καθώς και τέλη για ιδιώτες και φορείς που υποβάλλουν για έγκριση μελέτες που κατατίθενται στο «πράσινο ταμείο». 

Χ.ΤΖ.


Πηγή άρθρου
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=217513

Δεν υπάρχουν σχόλια: