"Αιολικά Πάρκα. Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία". Άρθρο του Ιατρού Στέλιου Ζηνέλη

Η πραγματοποίηση των σχεδίων για αιολικά πάρκα και φράγματα στα ποτάμια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ευρυτανία.

Έργα τέτοιου βαθμού σε έναν νομό θα έχουν τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον για τα επόμενα 100 και πλέον χρόνια. Επιπλέον οι επόμενες γενιές θα είναι δεσμευμένες από τις σημερινές αποφάσεις, έτσι θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τις σημερινές επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη του τόπου.

Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να έχει λόγο σε αυτές τις δραστηριότητες κι όχι στο όνομα της ανάπτυξης που σχεδιάζουν άλλοι, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά με διαφορετικά κριτήρια, να αγνοούνται οι επιθυμίες και τα συμφέροντα των ντόπιων.

Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα προκαλέσουν αυτά τα έργα, υπάρχει και το πρόβλημα της υγείας των πολιτών, από την μεταφορά της ενέργειας που θα γίνεται με τα καλώδια υψηλής τάσης. Πολλές μελέτες και η τελευταία του 2006, έχουν αναφέρει βλάβες στη δημόσια υγεία όπως λευχαιμίες κ.λ.π., σε άτομα που μένουν κοντά στα καλώδια υψηλής τάσης. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί κοντά στους άλλους προβληματισμούς που εγείρει το θέμα.

Η ανάπτυξη της Ευρυτανίας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στις δυνατότητες που παρέχει ο τόπος, όπως αγροτουριστικές δραστηριότητες, δημιουργία εθνικών πάρκων, Κέντρα Περιβαλλοντικών Μελετών, ανάδειξη ιστορικών κτιρίων κ. λ. π. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν σχέση με τον τουρισμό. Τα φράγματα και τα αιολικά πάρκα δεν συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά αναστέλλουν αυτού του είδους την ανάπτυξη. Αυτά τα έργα δεν προσφέρουν ιδιαίτερα οικονομικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο, αντίθετα αχρηστεύουν κάθε προοπτική περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.

Η τοπική κοινωνία, βουλευτές, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π., θα πρέπει να εναντιωθούν σε αυτή την καταστροφή της Ευρυτανίας.

Στέλιος Ζηνέλης

Ιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: