Ανεμογεννήτριες και Υγεία: Τι μας κρύβουν επιστημονικές έρευνες


Στο Στεφάνι Κορινθίας ο Όμιλος Κοπελούζος φιλοδοξεί να εγκαταστήσει δύο αιολικά "πάρκα", το μεγαλύτερο από τα δύο με 22 Α/Γ σε απόσταση μόλις 650 μ. από το χωριό. Η τελευταία γενιά ανεμογεννητριών παράγει σημαντικά επίπεδα θορύβου, που έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ανθρώπους που ζουν ακόμα και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από ανεμογεννήτριες. Όμως οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αιολικών "πάρκων", εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου και την "πράσινη" ταυτότητα της Βιομηχανίας τους, ισχυρίζονται ότι ο θόρυβος των Α/Γ θα καλυφθεί από το θόρυβο που δημιουργεί ο αέρας σε δέντρα και θάμνους... Πάντως στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριμένο ΑΠ στο Στεφάνι, η ίδια η εταιρία υπολογίζει μια ηχητική στάθμη της τάξης των 42 dB μέσα στο χωριό- με νομικά επιτρεπόμενα όρια τα 45 dB, ενώ κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο ύπνος διαταράσσεται εφόσον ο παραγόμενος θόρυβος υπερβαίνει τα 35 dB!
Αλλά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα...Έρευνα Ολλανδικού Πανεπιστημίου έχει αποδείξει ότι οι μέθοδοι μέτρησης του θορύβου Α/Γ είναι λανθασμένες και τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Επίσης ανακάλυψαν ότι την νύχτα ο θόρυβος των Α/Γ είναι σημαντικά υψηλότερος και ότι οι υπόηχοι που δημιουργούν οι Α/Γ έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων...Μόλις τον Μάρτιο του 2006, η Γαλλική Ιατρική Ακαδημία ζήτησε από την Γαλλική Κυβέρνηση μετά από έρευνα που έκανε, να μην κατασκευαστούν αιολικά "πάρκα" μέσα σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρων από κατοικημένες περιοχές λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι υπόηχοι (infrasound) στην υγεία των ανθρώπων....

Στη περιοχή Διλινάτων - Ν. Κεφαλληνίας, οι ανεμογεννήτριες απέχουν μόλις 5ΟΟ - 6ΟΟ μέτρα απο την οικιστική ζώνη και ακόμη λιγότερο οι σχεδιάζομενες νέες, με χωροθέτηση πάνω ακριβώς απο τα κεφάλια των κατοίκων....... Εμείς οι κάτοικοι των Διλινάτων, θα αγωνιστούμε για το δίκαιο των αιτημάτων μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, τις επόμενες ημέρες. Οι τοπικοί μας άρχοντες οφείλουν να στηρίξουν τον αγώνα μας ακόμη και με προσφυγή στο ΣτΕ όπως έχουν γίνει σε άλλες περιοχές της χώρας....

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Α Φ Ι Α

Le retentissement du fonctionnement des eoliennes sur la sante de l' homme
Academie Nationale de Medecine
Claude-Henri Chouard, Mars 2006


The Beat is Getting Stronger:The Effect of Atmospheric Stability on Low Frequency Modulated Sound of Wind Turbinesby G.P. Van Den BergJournal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Volume 2004, Number I 2005

Effects of the wind profile at night on wind turbine Soundby G.P. Van Den BergJournal of Sound and Vibration 277 (2004)

Perception and annoyance due to wind turbine noise- a dose-response relationshipEja Pedersen and Kerstin Persson WayneDpt. of Environmental Medicine, Goeteborg University, 2004

Wind turbine noise emission: wind speed measurements below hub height give poor accuracyby Erik Rudolphi"Ingemansson Technology AB", 2003, 1st March 2003

Noise annoyance from wind turbinesa review by Eja Pedersen, Halmstad Universitypublished by the "Swedish Environmental Protection Agency", 2003, 1st August 2003


Wind turbines at night: acoustical practise and soundresearch by Frits G.P. Van Den Bergpresented at "Euronoise", Naples 2003, 1st March 2003

Monitoring Vibroacoustic DiseaseCastelo Branco, Pimenta, Ferreira, Alves-Pereira

Δεν υπάρχουν σχόλια: