Αιολικά πάρκα: Μόνον ο στρατηγικός σχεδιασμός προφυλάσσει τον φυσικό πλούτο


Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι εξαντλητικές διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης σε πρώιμο στάδιο αποτελούν το άλφα και το ωμέγα στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές, χερσαίες και θαλάσσιες. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλους τους τόνους στις κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου με τίτλο "Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αιολικής ενέργειας και Natura 2000".

Στην πολυσέλιδη έκθεση περιέχονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και υποδεικνύονται τρόποι ανάπτυξης αιολικών πάρκων με σεβασμό στον φυσικό πλούτο, αλλά και παραδείγματα όπου η χύδην χωροθέτηση αιολικών πάρκων απειλεί ευπαθή είδη και ενδιαιτήματα. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει καταλόγους, π.χ. για είδη πουλιών που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, αλλά και το σύνολο των συστάσεων και των ψηφισμάτων που έχουν εγκριθεί από τις διεθνείς συμβάσεις για τις πιθανές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην άγρια πανίδα και τους οικοτόπους. Όπως επισημαίνεται, "ο στρατηγικός σχεδιασμός των αιολικών πάρκων σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα συνιστά έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη φύση και την άγρια πανίδα και χλωρίδα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού".
Ως σημείο - κλειδί θεωρεί την ευλαβική τήρηση των διατάξεων της Οδηγίας 92/43 περί οικοτόπων, κυρίως το άρθρο 6, που καθορίζει τα της διαχείρισης και προστασίας των οικοτόπων, όπως και τις διατάξεις των οδηγιών 85/337 και 2001/42 που αφορούν τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις Στρατηγικές Μελέτες. Κατά την έκθεση, "αν σχεδιαστούν σωστά οι δραστηριότητες αιολικής ενέργειας, μπορούν όχι μόνο να αποτρέψουν τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή, αλλά και να αποτελέσουν ευκαιρία ειδικά σε υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον". (Εν Ελλάδι βέβαια χωροθετούν οι επενδυτές, ενώ η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση για έργα ΑΠΕ καταργήθηκε...) Για του λόγου το αληθές παραθέτει δύο παραδείγματα.

Το Black Law στη Σκωτία

Το αιολικό πάρκο Black Law (42 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος 97MW) βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο σε μια σοβαρά υποβαθμισμένη και άγονη έκταση στο Νότιο Lanarkshire της Σκωτίας. Πριν από την ανάπτυξη της εγκατάστασης το μέρος έφερε τα σημάδια της ανοιχτής εξόρυξης και είχε περιγραφεί ως μέγιστο αντιαισθητικό θέαμα. Όπως απαιτούνταν σε έναν όρο των συνθηκών σχεδιασμού, ο φορέας εγκατάστασης, η εταιρεία ScottishPower, εφάρμοσε ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο γι' αυτή την περιοχή σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Φυσικής Κληρονομιάς Σκωτίας, την Lanarkshire Farmland, το Συμβούλιο Άγριας Ζωής και το Πανεπιστήμιο του Stirling.
Το σχέδιο διαχείρισης κάλυπτε 14,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη γύρω περιοχή των ανεμογεννητριών και περιλάμβανε τον καθαρισμό 4 τετρ. χιλιομέτρων έκτασης μη γηγενών κωνοφόρων προκειμένου να επιτρέψει την αναγέννηση, καθώς και τυπικής βλάστησης των υψιπέδων.

Ένα από τα ορυχεία μετετράπη σε "πράσινη" έκταση και ένα τμήμα 300 μέτρων του ρέματος του αββαείου Burn αποκαταστάθηκε. Προς όφελος των τοπικών πτηνών, φωλιές εγκαταστάθηκαν και έγιναν καλλιέργειες για τη σίτιση των πουλιών ακόμη και τον χειμώνα. Περιελήφθησαν και είδη τα οποία μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή την τοπική βελτίωση, όπως: ενυδρίδες, ασβοί, νυχτερίδες, κουκουβάγιες, μαύρη πέρδικα, γεράκι κ.ά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικής Κληρονομιάς Σκωτίας, το Black Law μετετράπη από μια υποβαθμισμένη τοποθεσία σε τόπο άγριας ζωής.

Το Beinn an Tuirc, Σκωτία

Ο εντοπισμός ενός ζευγαριού χρυσαετών στην περιοχή όπου είχε προγραμματιστεί η εγκατάσταση 30 MW αιολικού πάρκου στο Beinn an Tuirc στη Σκωτία δεν εμπόδισε την κατασκευή, αλλά αντίθετα ενέπνευσε μια υπεύθυνη προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Με βάση περιβαλλοντικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα, βρέθηκε το μέσο για να φιλοξενήσει τις ανάγκες των αετών χωρίς να μειωθεί η βιωσιμότητα του αιολικού πάρκου.

Αρχικά έγινε μια προσαρμογή στις τοποθεσίες που προβλεπόταν ότι θα τοποθετούνταν οι ανεμογεννήτριες προκειμένου να τις απομακρύνουν από τον πυρήνα της επικράτειας των αετών. Λόγω της μεγάλης απόστασης που κάλυπταν οι χρυσοί αετοί δεν ήταν δυνατόν να επανατοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες έξω από την όλη επικράτεια του ζευγαριού των αετών. Έτσι, μια εναλλακτική δημιουργήθηκε γι' αυτούς μακριά από τις ανεμογεννήτριες , που ονομάστηκε “περιοχή άμβλυνσης”. Η περιοχή αυτή δημιουργήθηκε με τον καθαρισμό 4,5 τετρ. χιλιομέτρων έκτασης μη γηγενών κωνοφόρων για να επιτρέψει την αναγέννηση της τοπικής βλάστησης, όπως τα ρείκια, οι μουριές κ.ά. Αυτό παρείχε ελκυστικό περιβάλλον για την κόκκινη πέρδικα -ένα βασικό θήραμα για τους χρυσούς αετούς-, που με τη σειρά του προσέλκυε το ζευγάρι των αετών στη νέα τους κατοικία.
Κατ' αυτόν τον τρόπο η περιοχή άμβλυνσης εξυπηρέτησε δύο σκοπούς: περιορίστηκε η απώλεια ζωτικού χώρου λόγω της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και με την απομάκρυνση των αετών από τις ανεμογεννήτριες ο κίνδυνος πρόσκρουσης με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών μειώθηκε πάρα πολύ.

Πηγή άρθρου


Σχολιασμός από το blog μας 

Ο αξιοσέβαστος δημοσιογράφος της εφημερίδας Αυγής, προφανώς δεν έχει ενημερωθεί πλήρως ως προς τις πενιχρότατες ετήσιες ενεργειακές αποδόσεις των ανεμογεννητριών. Ούτε βέβαια για το υψηλό κόστος που θα επιβαρύνει όλους αν συνεχιστεί η ασύδοτη ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Συνεπώς το πρόβλημα δεν είναι κυρίως στη χωροθέτηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά γενικότερα στην ύπαρξη των ανεμογεννητριών. Οι ανεπανόρθωτες καταστροφές που έχει υποστεί το ελληνικό φυσικό περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες από τα αιολικά πάρκα, είναι αποτέλεσμα της παράλογης εγκληματικής πολιτικής μεταξύ κράτους και μεγαλοεπενδυτών της πράσινης ανάπτυξης. Αν γίνει καταγραφή των περιοχών που στήθηκαν ανεμογεννήτριες θα  διαπιστώσουμε, ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν σεβάστηκαν μοναδικής ομορφιάς φυσικά τοπία, ούτε κατά επέκταση τους πληθυσμούς των  τοπικών κοινωνιών. Η κερδοσκοπία βλέπετε γίνεται πάντοτε σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και ποτέ σε όφελος του............
Αξίζει να αναφερθεί ότι τους τελευταίους μήνες γίνεται αγώνας δρόμου μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, για να προλάβουν τις επιδοτήσεις, πριν την επίσημη πτώχευση της χώρας. Αυτό ήδη επιτυγχάνεται με τη πολιτική του fast track, όπου με ταχύτερες διαδικασίες εγκρίνονται οι άδειες χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες. Οι   ακυρώσεις των προγραμματισμένων  νέων αιολικών πάρκων που  γίνονται σε όλη την Ευρώπη (εξαιτίας των άσχημων οικονομικών συνθηκών στην ευρωζώνη) έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων απο τα  εργοστάσια παραγωγής ανεμογεννητριών,  λόγω μειωμένης ζήτησης. Αλλά και η ίδια η αιολική ενέργεια ως συμπληρωματικό μέσο στο μείγμα της ενέργειας, αμφισβητείται πλέον έντονα από ολοένα και περισσότερους επιστήμονες και ενεργειακές ενώσεις. 'Ολα αυτά έχουν δημιουργήσει μία απρόβλεπτη κατάσταση για τους αιολοφωστήρες, όπου διαβλέπουν ακόμη και διακοπή των υπέρογκων επιδοτήσεων (χωρίς αντίκρυσμα) που λάμβαιναν απλόχερα μέχρι σήμερα απο την Ε.Ε..........

H αιολική ενέργεια αποδεικνύεται πανάκριβη, αφού απαιτεί  σημαντικά έργα υποδομής και ειδικότερα πολλά back ups, στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην  υπέρμετρη αύξηση του  κόστους παραγωγής ενέργειας εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος ζωής όλων.  Με άλλα λόγια, όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες στήνονται, τόσο περισσότερο θα βυθιζόμαστε στην ύφεση, γιατί απλούστατα η ανάπτυξη  απαιτεί όσο το δυνατόν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος……........  


ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:ΕΞΩ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.!!!!! ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ!!!!!!!!!!!!! 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΣΑΣ!!!!!!

ΔΩΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑΦΟΠΕΤΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΟΥΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ!!!!!!!!
 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: