Κατά των αιολικών πάρκων στη θάλασσα είναι η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας

Να σταματήσει η όλη διαδικασία και να ξεκινήσει η συζήτηση και να συναποφασίσουμε για την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων στη θάλασσα, υποστηρίζει ανακοίνωση που εξέδωσε η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας (ΣΑΕ). «Το ΥΠΕΚΑ κάνοντας πάλι την έκπληξη προχωρά στην προκαταρκτική χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Κανείς δεν διαφωνεί με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποκατάσταση όλων των επιβαρυντικών πρακτικών παραγωγής ενέργειας. Όμως θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να είναι προϊόν διαλόγου και συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, πράγμα που δυστυχώς σήμερα λείπει από την πολιτική της χώρας».

Στην ανακοίνωσή της η ΣΑΕ προσθέτει τα εξής:


«Προχώρησε το ΥΠΕΚΑ σε έκδοση κριτηρίων επιλογής θέτοντας ακόμη και την οπτική όχληση από τις εγκαταστάσεις χωρίς όμως να θέσει καν το ζήτημα της επίπτωσης των εγκαταστάσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην αλιευτική δραστηριότητα.

Έγινε η γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου χωρίς στις Μ.Π.Ε να υπάρχει μέρος για την αλιεία. Περιορίστηκαν τα αλιευτικά πεδία των ψαράδων από την πληθώρα των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και από τα καταδυτικά πάρκα και τώρα έρχονται περιορίσουν ακόμη περισσότερο την αλιεία σε βάθη μέχρι 50μ. με τις εγκαταστάσεις αυτών των πάρκων.

Το ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη αυτών των πάρκων στη θάλασσα είναι κατά πολύ ακριβότερη από ότι στη στεριά και προχωράει πάραυτα στην χωροθέτηση. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, για ποιόν λόγο αυτή η επιμονή για τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα παρόλο το υψηλό κόστος.

Πιστεύουμε ότι το κόστος των κατασκευών κάτω από το νερό δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα και σαν συνέπεια αυτού κάποιοι θα πλουτίσουν και θεωρούμε ότι γι’ αυτό ετοιμάζεται από κάποιους το έδαφος.

Και ο πιο αδαής καταλαβαίνει ότι με την διασύνδεση αυτών των πάρκων και με τα καλώδια που θα ποντιστούν τα μαγνητικά πεδία που θα δημιουργηθούν γύρω από αυτά θα ασκήσουν πίεση στα αποθέματα και θα συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό των ψαριών καθώς επίσης και στις οδούς μετακινήσεις τους, υποβαθμίζοντας σημαντικά τον θαλάσσιο χώρο δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην βιωσιμότητα του κλάδου.

Δεν μπορούμε στην προσπάθεια να σταματήσουμε ένα έγκλημα να πράττουμε ένα άλλο πολλαπλάσιο αυτού στοχεύοντας κάτω από το τραπέζι στον πλουτισμό κάποιων.

Ο διάλογος με την κοινωνία είναι η μόνη διέξοδος που υπάρχει.

Ξεκινήστε τον και σταματήστε να προσπαθείτε να οικοδομείτε μόνο το προφίλ σας. Οικοδομείστε πολιτική σοβαρή που να πηγάζει από τον λαό και να απευθύνεται σε αυτόν.

Ως Σ.Α.Ε ζητάμε να σταματήσει η διαδικασία και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους αλιείς και τις παραθαλάσσιες τοπικές και νησιωτικές κοινωνίες να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε για την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων στη θάλασσα ή όχι».


Πηγή άρθρου


http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=59093


(16/7/2010 16:24)

Δεν υπάρχουν σχόλια: