Επιστολή διαμαρτυρίας για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ σε ευαίσθητες περιοχές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγαπητοί συντοπίτες,

Στην ημερίδα της 23ης Νοεμβρίου στο Ηράκλειο με θέμα «Πράσινη Ανάπτυξη, Μύθος η Πραγματικότητα» με ομιλητές τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Σταύρο Αρναουτάκη, Κρεμλή Γεώργιο Διευθυντικό στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τον κ. Μπουλαξή Νίκο Διευθυντικό στέλεχος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) , εκφράστηκε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ.

Ο κος Κρεμλής με χαρά ανήγγειλε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξει πολιτική για τις περιοχές NATURA 2000 έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν αιολικοί σταθμοί ακόμη και μέσα σε αυτές.

O κος Μπουλαξής έδειξε ότι η Κρήτη ενδείκνυται στο σύνολο της για εγκατάσταση Αιολικών σταθμών ακόμη και «σε περιοχές με χαμηλή απόδοση αέρα» και ότι η ΡΑΕ συμβουλεύει την πολιτεία να αντιμετωπίσει την υπέρογκη γραφειοκρατία έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι δεκάδες αιτήσεις που περιμένουν μόνο για την Κρήτη.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να δημιουργηθεί ένας αιολικός σταθμός θα πρέπει να διανοιχτούν δρόμοι πλάτους 12 μέτρων ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των πυλώνων (μήκος έως 150 mt), θα πρέπει να εκχερσωθεί η ευρύτερη περιοχή του σταθμού ( να γίνει επίπεδη) με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αλλοίωση του τοπίου καθώς επίσης απαιτούνται δεκάδες χιλιόμετρα καλωδίωσης (υπόγεια-εναέρια) για την σύνδεση του με τον υποσταθμό.

Με το παρόν κείμενο οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις Πολιτών θέλουν να εκφράσουν την απόλυτη υποστήριξη τους στις ΑΠΕ αλλά με τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης και όχι της «πράσινης Επιχειρηματικότητας» έτσι ώστε ο «πόλεμος» στην κλιματική αλλαγή να μην εξελιχθεί εις βάρος της ποιότητας ζωής των ντόπιων κοινωνιών και της βιοποικιλότητας.

Επιθυμούν επίσης να εκφράσουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τα παρακάτω:

• πώς  είναι δυνατόν να  μη λαμβάνονται υπόψη τα πολιτιστικά στοιχεία  μιας ολόκληρης  παράδοσης
  γενεών και γενεών των ντόπιων κοινωνιών, π.χ. τα πετρόκτιστα μητάτα οι μάντρες.

• πώς είναι δυνατόν οι δασικές εκτάσεις, εντός  και  εκτός προστατευόμενων περιοχών,  να  μην είναι
  επιλέξιμες  ως  προς την ενεργοποίηση των κτηνοτροφικών δικαιωμάτων (επιδοτήσεων) ήδη από το
  2009.

• πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων ήπιας μορφής, αλλά να είναι επιλέξιμες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών με την επικείμενη και αναπόφευκτη πλήρη αποψίλωση  και ισοπέδωση  ολόκληρων  βουνοκορφών.

Μετά από μια τέτοια εξέλιξη αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, και αποθάρρυνσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων ποιοι πόροι (φυσικοί και πολιτισμικοί) της ενδοχώρας θα αποτελέσουν εναλλακτικές προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο του μοντέλου του οικοτουρισμού που συνάδει απόλυτα με την δική μας φυσιογνωμία;

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ορεινή Κρήτη μαζί με την εγκατάλειψη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων θα δώσει την χαριστική βολή στους πληθυσμούς αρπαχτικών πτηνών που θεωρούνται μέρος της παράδοσης και ζουν από την διατήρηση της.

Τα αιτήματα μας (προτάσεις μας) είναι:

1. Μια πολιτική ενθάρρυνσης ώστε ο κάθε πολίτης να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητος και γιατί όχι μικρός ενεργειακός επιχειρηματίας. (Κάθε σκεπή θα μπορούσε να φιλοξενήσει συνδυασμό φωτοβολταικού συστήματος και μικρής ανεμογεννήτριας, μοντέλο που ενθαρρύνεται σε όλη την Ευρώπη).

2. Οι μελέτες χωροθέτησης να γίνονται σε συνεργασία με δημόσια πανεπιστημιακά – εξειδικευμένα ιδρύματα.

3. Να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες χωροθέτησης ζωνών αναζήτησης ΑΠΕ (όπου θα λαμβάνονται υπόψη τα όρια του δικτύου NATURA 2000 και η κατανομή των ειδών προτεραιότητας και ενδιαιτημάτων με βάση την Κοινοτική νομοθεσία), να θεσμοθετηθούν και να ληφθούν υπόψη στην αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων

4. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης Φορέων Διαχείρισης και να ιδρυθούν Φορείς διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 με ισότιμη συμμέτοχη των ντόπιων κοινωνιών σε αυτούς και την εκπόνηση Ε.Π.Μ. και διαχειριστικών σχεδίων με κατεύθυνση τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των περιοχών αυτών και με σεβασμό σε όλες τις δραστηριότητες της υπαίθρου.

5. Η μελέτη χωροθέτησης του αιολικού σταθμού- ΑΠΕ να έχει την έγκριση του Δημοτικού συμβούλιου και του δημοτικού Διαμερίσματος της περιοχής στην οποία προτείνεται η λειτουργία του αφού προηγηθεί ευρεία διαβούλευση.

6. Να αυξηθούν αισθητά τα ανταποδοτικά οφέλη από το 3% προς τους ΟΤΑ γνωρίζοντας ότι η κάθε ανεμογεννήτρια προσφέρει τεράστια κέρδη ετησίως στους ισολογισμούς των εταιρειών.

7. Να καταβάλλεται τέλος 1% προς τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών, ώστε να λειτουργήσουν τα αντισταθμιστικά μέτρα και υποδομές για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας ακόμη και για τους εκτός NATURA 2000 αιολικούς σταθμούς.

8. Η εγκατάσταση των Αιολικών σταθμών-ΑΠΕ να γίνεται κατά το δυνατόν κοντά σε πόλεις και σε βιομηχανικές ζώνες.

9. Να δοθεί βάρος σε ξεκάθαρες πολιτικές ενθάρρυνσης μείωσης της υπερκατανάλωσης


Η Γη είναι πολύτιμος πόρος και βρίσκεται σε σχετική σπανιότητα, δεν μπορούμε να την «σπαταλούμε» αλόγιστα!

Μετά την περιβαλλοντική καταστροφή από τον μαζικό τουρισμό και δόμηση, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την μαζική γεωργία και κτηνοτροφία δεν θέλουμε να υποστούμε και το «μοντέλο της άναρχης Πράσινης Ανάπτυξης».

Περιμένουμε από την κυβέρνηση να δημιουργήσει όλες τους απαραίτητους εξισορροπητικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρα τα όρια μεταξύ Βιώσιμης και Πράσινης ανάπτυξης.

Συντονιστής


Ψαρράς Δημήτρης


6946267565 email-dimivolt@gmail.com http://www.phoenix-crete.org/

Οι φορείς αντίδρασης και διαμαρτυρίας:


1) Φοιτητική Ένωση Κρητών Αντιπρόεδρος Αλεβιζακης Αλέξης

2) Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ)

    ο πρόεδρος Κώστας Καρατζης

3) Α Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσων ο πρόεδρος Βογιατζακης Παρασκευάς

4) 1ος Κυνηγετικος Σύλλογος Ηρακλείου Ο πρόεδρος Ιωάννης Σγουρός

5) Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωνιανων Ο πρόεδρος Παρασύρης Δημήτρης

6) Αθλητικό Σωματείο Ζωνιανων «ΕΡΜΗΣ» ο πρόεδρος Καβαλος Γιάννης

7) Παγκρητιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Πελεκανακης Γεώργιος

8) Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων Ο πρόεδρος Βενετακης Γεώργιος

9) Σύλλογος Κτηνοτρόφων Επαρχίας Αμαρίου – ο πρόεδρος Μουρτζανος Μιχάλης

10) Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού

11) Για το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου Ντίνος Ξένος

12) Οργάνωση Εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης «ΦΟΙΝΙΞ» Ψαρρας Δημήτρης

13) Zωφορος πολιτισμός-ζωοφιλία-περιβάλλον ΜΚΟ Ηράκλειο Κρήτης Μαρία Χουστουλακη

14) Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μυλωνάς Νίκος

15)Πρωτοβουλία κάτοικων Σπίνας Σέμπρονα, Παλαιών Ρουμάτων ενάντια στην βάναυση καταστροφή
     του βουνού Αποπηγάδι

16) Πολιτιστικός σύλλογος Ζαρου

17) Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού & Γυμνασίου Ζαρου

18) Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας, ο πρόεδρος Ζορμπάς Γεώργιος

19) Ζωόφιλη Δράση Ηρακλείου

20) Φραγκάκης Μανώλης και Ράουτερς Σαμπίνε, ιδιοκτήτες του ξενώνα Βελάνι και του ιππικού
       κέντρου περιηγητικού τουρισμού Αβδου Χερσόνησος

21) Παραδοσιακοί Ξενώνες Θαλωρη, Καπετανιανα, ο ιδιοκτήτης Μάρκος Σκορδαλακης

22) Ενορία Καπετανιανων, Ατσαλακης Νικόδημος Ιερέας

23) Πολιτιστικός Σύλλογος Καπετανιανων «Ο Φιλαγριος», ο πρόεδρος Σταματακης Γεώργιος

24) Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Δήμου Ρούβα "Ανέγνωρο"

25) ΑΜΚΕ "ΑΡΧΑΝΕΣ" Ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Αμπελοοινικών
      Προϊόντων, Πρόεδρος Μιχάλης Δακανάλης

26) ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ, Ιωάννα de Bel, Κοσμήτορας

27) Κέντρο Χιακων Μελετών "ΠΕΛΙΝΝΑΙΟ", Βασίλης Αγιαννίδης, Υπεύθυνος πολιτιστικής
       κληρονομιάς

28) Σύλλογος Οικολογίας και Περιβάλλοντος Χίου, Αντώνης Τσατσαρώνης

29) Για το Mediterranean Film Centre, Victoria Trzeciak www.thecretan.com

30) Πολιτιστική Εταιρία Πανόρμου ο Επιμενίδης

31) Η Προστασία των Ζώων, Σύλλογος Χανίων, Νατασα Μπομπολακη

32) Κ.Π.Ε Ιεράπετρας, Παύλος Δασκαλάκης

33) Φίλιππος Δραγούμης, μέλος των Οικολόγων Πράσινων, ΜΚΟ ΜΙΑ ΦΥΣΗ

34) Ανδρέου Γεώργιος, βιολόγος Πανεπιστήμιο Κρήτης

35) Theodoros Bitsakis, Physics Dept. University of Crete

36) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Καρυστιας Εύβοια, Θανάσης Μπινιάρης Γραμματέας
      του ΣΠΠΕΝΚ

37) Μπιλλινης Χαράλαμπος εκδότης ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ»

38) Κιβωτός του Νώε Χανιά, Κ.Στουπη

39) Σύλλογος Προστασίας των ζώων «Αλληλεγγύη» Σητεία Παπαδάκη Μαρία

40) Σύλλογος «Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος» Δικαίωμα Ζωής. Όλγα Κηκου

41) Ελπίδα και Στοργή, Ζωοφιλικό Σωματείο Κατερίνης, Μαρία Μαραμις-Χαρλαν

42) Το Καταφύγιο των Ζώων, Θεσσαλονίκη, Βάσω Χατζημανωλη

43) Πανελλήνια Ένωση Φιλόζωων "Ο Αργος", Αρετή Παπασταύρου

44) Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας (ΖΩ.Η.) Βάσω Τάκη

45) Σύλλογος Φίλων Ζώων Αριδαίας "Η Ελπίδα", Χριστίνα Βασδοκα

46) Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου, Ευτέρπη Μπουσέ, Αντιπρόεδρος

47) Προστασία Ζώων Αίγινας Αγκιστριου

48) Φιλοζωικός Σύλλογος Έδεσσας, Παπαδοπούλου Ρια

49) Κιβωτός-Φίλοι των ζώων, Κέρκυρα

50) Φιλοζωικό Σωματείο Θεσ/νίκης "ο Άργος", Έφη Δόδουρα Πρόεδρος

51) Το Ζωοφιλικό Σωματείο 'Φίλοι των Ζώων','Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ', Λάκης Κασταμονίτης,
       εξουσιοδοτημένο μέλος

52) Φιλοζωική Δραμας, Ελένη Βοικου

53) Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, Εμυ Παπαγιαννοπούλου

54) Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων, Μαρκόπουλο, Βάνα Θεωδοριδου

55) Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου


      (Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται)


Πηγή άρθρου:


http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=6432


09/12/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: